Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 24, 1678 Maer 16000 kisten staefcooper aldaer te laten incoopen file 2482, folio 349
May 24, 1678 d’Hr. Jacob Verburgh tot directeur van Bengale vercooren en den Edele Justinus Weyns tot tweede file 2482, folio 349
May 24, 1678 d’Ed. Martinus Caesar onder caracter van commandeur en commissaris nae ’t rijck van China gesonden file 2482, folio 349
May 26, 1678 De hoeker de Brantgans van Pamanoecan met schrijven file 2482, folio 350-351
May 27, 1678 De Cabbeljauw, Schelvisch en de fluyt Janskerke van Sumatra’s westcust te deser rheede file 2482, folio 351
May 27, 1678 En ladinge file 2482, folio 352
May 27, 1678 Rapport wegens de quade gestalte van het gehuyrde fluytje St. Andries file 2482, folio 352
May 27, 1678 En sullen te doen vertimmeren file 2482, folio 352
May 27, 1678 Advis van d’Heeren schepenen berakende ’t opmaken en suyveren van den nieu opgekapte Heerewegh geapprobeert file 2482, folio 353
May 27, 1678 Alsmede wegens de verplaetsinge van lazarushuys file 2482, folio 353
May 27, 1678 Nominatie van scheepenen file 2482, folio 353-354
May 27, 1678 Nieuwe electie derselve file 2482, folio 354-355
May 28, 1678 Een Javaens vaartuygh van Bantam met schrijven van een der zoonen des Conings aldaar file 2482, folio 355
May 28, 1678 Translaat van dien file 2482, folio 355-356
May 29, 1678 d’Hr. directeur Cornelis Speelman tot continuatie versoecht als president van ’t Eerwaarde Collegie van Scheepenen voor een tijt file 2482, folio 356-357
May 29, 1678 d’Hr. Extra-Ordinair Raat Willem van Outhoorn als nogh mede de Raet van Justitie te laeten waernemen onder de caracter [van] vice-president file 2482, folio 357
May 29, 1678 Schrijven van den provisioneel lieutenant Hendrik van den Eeden tot Craoan file 2482, folio 357
May 30, 1678 Verovering van Batavia geviert file 2482, folio 357-358
May 30, 1678 De continuerende en nieuw geëligeerde schepenen bevestight file 2482, folio 358
May 30, 1678 Het schip Tulpenburgh over Mallabaar en Canara uyt Suratta file 2482, folio 358