Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 5, 1678 Seker Macassaar van Bantam met den sabandhar Ockersz bij Sijn Edelheyt file 2482, folio 132
March 5, 1678 Twee brieffjes van den luytenant Tieleman en Hendrik van den Eeden van Carwangh file 2482, folio 132-133
March 5, 1678 Briefje oock van den Javaensen regent Wiera Saba file 2482, folio 133
March 5, 1678 Resolutie over de Palimbanghse saaken en om d’Ed. Dirck de Haze als commissaris derwaerts te senden file 2482, folio 134
March 7, 1678 Brieven van den Coning en Prins van Toncquin ingehaelt file 2482, folio 134
March 7, 1678 Een translaet derselver file 2482, folio 134-136
March 7, 1678 Briefje aen d’Hr. Admirael Speelman na Japara file 2482, folio 136
March 8, 1678 Schrijven van onse residenten tot Bantam file 2482, folio 136-137
March 8, 1678 Resolutie over de goutmijne en andere zaken op Sumatra’s westcust file 2482, folio 137-138
March 8, 1678 d’Hr. Anthonio Paviljoen commissaris in kerckenrade en kerckmeester der Nederlandse kerck file 2482, folio 138
March 8, 1678 Jacques Nicasius coster der Inlandse kerck file 2482, folio 138
March 8, 1678 Na de bevindinge der Bataviase negotieboeken dies van de andere comptoiren mede te doen opmaken file 2482, folio 138
March 9, 1678 Sparendam en Zuytspolsbroecq naar Japara file 2482, folio 138
March 9, 1678 De fluyt IJsselsteyn na Banjermassingh file 2482, folio 138-139
March 9, 1678 d’Ed. Dirck de Haes als commissaris na Palembang met het schip den Eendragt, het hoeker de Baers en de sloep de Bracq file 2482, folio 139
March 10, 1678 Briefje van Bantam file 2482, folio 140
March 10, 1678 Resolutie op de tijdingen van Bantam genomen file 2482, folio 140
March 11, 1678 Schrijven aen den luytenant Tieleman op Carwangh file 2482, folio 140-142
March 11, 1678 Een Inlands vaandrigh met 9 man te lande van Carwangh met schrijven van luytenants Tieleman en Hendrik van den Eeden file 2482, folio 142
March 12, 1678 Schrijven aan onse residenten tot Bantam file 2482, folio 142-144