Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 29, 1677 De fluyt de Beeckmeer uyt het vaderlant over de Caap file 2481, folio 642-643
Dec. 29, 1677 Nader briefje daar met van de Caap file 2481, folio 643
Dec. 29, 1677 De fluyt Spanbroeck naar Ternaten file 2481, folio 643-644
Dec. 29, 1677 Brieven daar met oock aan de Moluxe coningen afgaande file 2481, folio 644-645
Dec. 29, 1677 Remissen aan verscheyde pagters deses jaars verleent file 2481, folio 645
Dec. 29, 1677 En eenige afgewesen file 2481, folio 645
Dec. 29, 1677 Request van de Chinesen der cledenpassar file 2481, folio 645
Dec. 29, 1677 Den aanbrengh en vercoop van vreemde cleden en amphioenen alhier te verbieden[23] file 2481, folio 645-646
Dec. 29, 1677 De verpagtinge der cledenpassar daarop voor het aanstaande jaar nogh vooreerst op te schorten file 2481, folio 646
Dec. 29, 1677 De uytsettinge naar Carwangh tot nader kennisse van saaken nogh wat op te schorten file 2481, folio 646
Dec. 31, 1677 Verpagtinge der Batavia’s inkomsten voor het aanstaande jaar file 2481, folio 646-648
Dec. 31, 1677 d’Hr. Jacob Cops als president van Macassar geauthoriseert file 2481, folio 648
Dec. 31, 1677 En gaat met het schip Japan derwaarts onderzeyl file 2481, folio 648
Dec. 31, 1677 Japan sal na Amboina voortgaan file 2481, folio 648-649
Dec. 31, 1677 Aengekome vaertuygen file 2481, folio 649-652
Dec. 31, 1677 Affgaende vaertuygen file 2481, folio 652-653
Dec. 31, 1677 Overledene file 2481, folio 654
Dec. 31, 1677 Gedoopte file 2481, folio 654
Dec. 31, 1677 Getrouwde file 2481, folio 654
Dec. 31, 1677 Aangehaelde goederen file 2481, folio 654