Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 25, 1806 Vertrek van de corvet The William naar Onrust file 2621, folio 134
Dec. 17, 1806 Vertrek van het Americaansch schip Margaretha naar Onrust file 2621, folio 145
Jan. 3, 1807 Vertrek van de brik Maria Wilhelmina naar Amboina en een Engelsche cotter naar Onrust file 2622, folio 3
Jan. 31, 1807 Van Onrust alhier terug gekomen het Americaansch schip Indian file 2622, folio 19
Feb. 15, 1807 Van Onrust aangekomen het Americaansch schip Margaretha file 2622, folio 27
April 9, 1807 ’s Lands galley Maria Wilhelmina naar Onrust verzonden file 2622, folio 54
April 21, 1807 De galley Maria Wilhelmina betrekt deeze rheede, komende van Onrust file 2622, folio 60
June 22, 1807 Naar Onrust vertrekt het Deensch schip Heero file 2622, folio 138
Nov. 20, 1676 Continueerende onrusten der Cottatangers etc aldaar file 2480, folio 442
Aug. 25, 1689 En aen onse kant 4 dooden en 7 gequetste file 2505, folio 594
Feb. 17, 1698 En de nevenstaande 4 brieven aan onse bediende en de Inlandse grooten file 2518, folio 112
Feb. 16, 1699 En de nevenstaande brieven aan onse bediende en de Inlandse groten aldaer file 2519, folio 116
Feb. 26, 1699 Met een missive aan haeren heer en een ditto aan onse bediende aldaer file 2519, folio 155
Oct. 29, 1704 Met een briefje aan onse bedienden aldaar file 2525, folio 694
Dec. 8, 1704 Met de mondelinge groete aan den Coning hun meester en een briefje aan onse ministers file 2525, folio 804
Aug. 2, 1715 Met een briefje aan onse bedientens file 2542, folio 691
May 5, 1710 Coninklijke Firman aan de onse behandigt file 2534, folio 226
Oct. 8, 1682 Brant omtrent onse logie file 2494, folio 1999
May 7, 1680 Javaens jonckje door onse cruyssers agterhaelt file 2486, folio 494
Aug. 30, 1680 De onse brengen 103 affgeslage hooffden der Amarasjers aen het Casteel Concordia file 2487, folio 1159