Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 14, 1677 d’Hr. gouverneur generaal siekelijck, absentieert sigh voor de eerste maal uyt de vergaderingh file 2481, folio 628
Dec. 14, 1677 Resolutie om vooreerst geen meer nagelbomen in Amboina te doen planten file 2481, folio 628-629
Dec. 14, 1677 De opperhoofde van de fluyt Spanbroeck de halve premie toegeleyt file 2481, folio 629
Dec. 15, 1677 Een Chinees jonck van Aymuy file 2481, folio 629
Dec. 15, 1677 Predicanten Henricus van der Linde en Carolus Manteau na Banda en Ternaten beroepen file 2481, folio 629
Dec. 15, 1677 d’Hr. Speelmans opkomst van Japara aan Zijn Edelheyt te defereren file 2481, folio 629
Dec. 15, 1677 Resolutie over het reglement en de verpagtingen der thollen nogh uytgestelt file 2481, folio 629-630
Dec. 16, 1677 De fluyten Saxenburgh en Swanenburgh naar Banda met den oppercoopman Joannes Keyts file 2481, folio 630
Dec. 17, 1677 Het hoeker de Bode van Mauritius met d’Ed. commandeur Hubert Hugo file 2481, folio 630
Dec. 17, 1677 Twee briefjes van het nieuwe opperhoofd Isaak Johannes Lamotius file 2481, folio 630-631
Dec. 17, 1677 De sloep de Moor van Jamby file 2481, folio 631
Dec. 17, 1677 Schaarsheyt van peper aldaar file 2481, folio 631
Dec. 17, 1677 Den pagter der coornmoolen in pagts gequitteert file 2481, folio 631
Dec. 17, 1677 De landen van Gorontalo en Limbotto ontrent Ternaten onder Compagnies bescherminge aangenomen file 2481, folio 631
Dec. 17, 1677 Het eyland Ouby bij de Coning van Batchian mede voor de Compagnie sien aan te nemen file 2481, folio 631-632
Dec. 17, 1677 Contract van 15000 picols sappanhout met de gesanten van Sumbawa gemaackt file 2481, folio 632
Dec. 18, 1677 De sloep de Granaatappel naar Japara met schrijven aan d’Hr. Speelman file 2481, folio 632-634
Dec. 19, 1677 Een Portugees scheepie uyt Siam met rijs over Bantam file 2481, folio 634
Dec. 20, 1677 De Carwangse Javanen binnen geweest file 2481, folio 634
Dec. 21, 1677 Schrijven van Bantam file 2481, folio 634-635