Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 6, 1776 [Arriveerde van Palembang het schip Juno] file 2603, folio 163
Dec. 6, 1776 [En vertrok van deese rheede naar Bombay het Engelsch schip The Fortune] file 2603, folio 163
Dec. 5, 1776 [De pantjalling de Catharina Louisa na Cheribon gedepecheerd] file 2603, folio 163
Dec. 2, 1776 De Cheribonse princen audiëntie verleend file 2603, folio 162-163
Dec. 2, 1776 De ligters Deventer den de Swol vertrekken om op de in ’t Bantamsche vaarwater swervende rovers te gaan kruisen file 2603, folio 163
Nov. 28, 1776 Sultan Suppoe van boord gehaald ’en naar zijn logement geconduiseerd door den sabandhaar en den Javaans translateur Gordijn’ file 2603, folio 162
Nov. 27, 1776 De Phenix arriveerd van Cheribon ’waarop sig 5 tommongons bevonden, zijnde op de hoeker de Staal die teffens arriveerde Sultan Supoe, alle ter aflegging van de verpligte hommage’ file 2603, folio 161
Nov. 27, 1776 En de Dankbaarheid van Rotterdam file 2603, folio 161
Nov. 27, 1776 Notitie van de daarmede aangebragte manschappen file 2603, folio 161-162
Nov. 26, 1776 [Weder een Bantams briefje aangebracht] file 2603, folio 161
Nov. 25, 1776 Komste van de zoon van Sulthan Anum-die van Cheribon file 2603, folio 160
Nov. 25, 1776 ’t Schip de Orangeboom arriveerd van Bandjermassing file 2603, folio 160-161
Nov. 25, 1776 De Diana vertrekt naar Bantam file 2603, folio 161
Nov. 24, 1776 Schrijvens van Malacca file 2603, folio 160
Nov. 23, 1776 Willem Fredrik vertrekt na Ceilon file 2603, folio 160
Nov. 23, 1776 En de Cornelia Adriana na Palembang file 2603, folio 160
Nov. 21, 1776 Vertrek van Renswoude en Velsen na Ambon en Banda file 2603, folio 154
Nov. 21, 1776 De Engelsche scheepen Eslambole en de Leonora naar Madras en Bombay file 2603, folio 155
Nov. 21, 1776 De Panenbaham van Madura en de verdere Javasche strandregenten in de thuin van den commissaris Van Riemsdijk getracteerd file 2603, folio 155-160
Nov. 19, 1776 Afscheidsaudiëntie aan de Javansche gesanten verleend file 2603, folio 152-154