Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 14, 1807 Publicatie omtrend bepalingen van het Vidi-commissie afgeleezen file 2622, folio 204
July 5, 1679 Insolentiën door den Bougisen omtrent den Javanen bedreven file 2484, folio 472-473
April 13, 1674 Amok gespeelt omtrent Ankée file 2477, folio 120
Dec. 31, 1738 Cereniële omtrent die verrigting file 2569, folio 705
May 29, 1739 Gevallen dispositie omtrent het Collegie van Scheepenen file 2570, folio 308
Dec. 31, 1739 Ceremonieel omtrent die verrigting file 2570, folio 953
May 27, 1740 Gevallen dispositie omtrent het Collegie van Scheepenen file 2571, folio 342
Oct. 8, 1740 Berigt dat bij de suykermolen omtrent Chondik gelegen 6 â 700 chinesen bijeengerot sijn file 2571, folio 735
Oct. 30, 1740 Behelsende omstandig wat deselve omtrent de daeromher leggende suykermolens verrigt en uytgevoert heeft file 2571, folio 795-796
Dec. 31, 1740 Ceremonieel omtrent die verrigting file 2571, folio 910
June 9, 1741 Gedaane verschansing omtrent de hoofden en mindere officieren der burgercompagniën alhier file 2572, folio 313-314
June 9, 1741 Soomede omtrent de vier compagniën der Compagniesdienaren file 2572, folio 314-315
June 26, 1741 Relaas nopens het na Banda gedestineerde en thans omtrent de negorij Battamatta verongelukte schip Carssenhoff file 2572, folio 378
July 25, 1741 Slegten toestand omtrent en rondsom Tagal file 2572, folio 469
Dec. 7, 1682 Astra Djeuwa met eenige Inlants hoofden aen ons boort geconfineert file 2494, folio 2297
Nov. 23, 1740 Een algemeen dank- boet-, en bededag plegtig geviert ‘en den Heere gedankt voor Sijne genadige zeegen aen ons tegens de Chineesen rebellen bewesen’[6] file 2571, folio 868
Aug. 11, 1702 Dog om eenige onbehoorlijkheden door dies gesaghebber gepleegt file 2523, folio 544
July 6, 1678 Eenige onbequaame ministers buyten dienst gegaen file 2482, folio 529-530
June 12, 1742 De tanjongpoura de Onbeschaamheyt met een briefje na Tanjongpoura file 2573, folio 323
Oct. 23, 1684 De fluyt de Krijgsman onbeschadigt daar af geraakt file 2497, folio 1167