Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 9, 1677 Briefje daar mede van d’Hr. Speelman en Raat file 2481, folio 551-552
Nov. 9, 1677 Resumptie van den generale eysch uyt het patria file 2481, folio 552
Nov. 10, 1677 De fluyt Spanbroeck van Japara met den capiteyn Willem Hartsinck file 2481, folio 552
Nov. 10, 1677 Schrijven daar met weder van d’Hr. Speelman file 2481, folio 553-554
Nov. 10, 1677 Tijdinge dat ’t afgebleve volck van Damiata en Pagadeth om hals gebragt sou zijn file 2481, folio 554
Nov. 10, 1677 Nader versoekschrift des Sousouhounangs aan d’Hr. Speelman gedaan file 2481, folio 554-557
Nov. 11, 1677 De fluyt Grootenbroeck van Malacca file 2481, folio 557
Nov. 11, 1677 Brieven en tijdingen van daar file 2481, folio 557-558
Nov. 11, 1677 De chialoup de Zalm van Japara file 2481, folio 558
Nov. 12, 1677 Nader schrijven per borger sloep van Malacca file 2481, folio 558
Nov. 12, 1677 De Maleyers en Balyers van Japara terugh gekomen trecken door ’t Casteel file 2481, folio 558
Nov. 12, 1677 En werden uyt Zijn Edelheyt name bedankt file 2481, folio 558-559
Nov. 12, 1677 Bengaalse zijde oock na het patria te senden file 2481, folio 559
Nov. 12, 1677 Het jagt de Hanibal verkogt voor 260 rijxdaalders file 2481, folio 559
Nov. 14, 1677 Mondelinge goede tijdinge van capiteyn Fredrick Muller van Crawangh file 2481, folio 559
Nov. 15, 1677 De fluyt Swanenburgh uyt Bengalen file 2481, folio 559-560
Nov. 16, 1677 Breeden raat voor de retourvloot vastgestelt file 2481, folio 560
Nov. 17, 1677 Scheydmaal der retourvloote file 2481, folio 560
Nov. 18, 1677 Het schip het Wapen van der Gouw van Chormandel file 2481, folio 560-561
Nov. 18, 1677 Advisen daar met becomen file 2481, folio 561