Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 23, 1661 [Jacob Croon als president en Leendert de Zoun? als commissaris van Huwelijkse Zaken] file 2461, folio 17-18
Jan. 24, 1661 Ondiep gaende fluyten uyt het vaderland geëyscht file 2461, folio 18
Jan. 24, 1661 d’E. Joan Bouchellon ’t commando over de twee retourschepen gedefereert file 2461, folio 18
Jan. 26, 1661 Het gallot Charlois van Seylon file 2461, folio 18-19
Jan. 26, 1661 [Een briefken] van Bantam file 2461, folio 19-20
Jan. 27, 1661 Bouchellon met Veenenburg en de ’t Kalf naer het vaderland file 2461, folio 20-21
Jan. 27, 1661 Retour van den jare 1660 naer ’t vaderland met 9 schepen file 2461, folio 21-22
Jan. 27, 1661 d’Effecten blijven 122 tonnen file 2461, folio 22
Jan. 27, 1661 De commissaris Balthasar Bort met het jacht Sluys van Achin file 2461, folio 22
Jan. 27, 1661 Desselfs rapport file 2461, folio 22-27
Jan. 27, 1661 Aengaende d’Engelsen file 2461, folio 27-30
Jan. 27, 1661 Aengaende d’Mooren file 2461, folio 30-32
Jan. 27, 1661 Aengaende de Javanen file 2461, folio 32-33
Jan. 27, 1661 Door alle welke den handel op Achin bedorven wordt file 2461, folio 33
Jan. 28, 1661 De commissaris Jacob Caeuw met Arnemuyden van Macassar file 2461, folio 33
Jan. 28, 1661 Sijn rapport file 2461, folio 33-35
Jan. 28, 1661 De vrede met Macassar is getroffen file 2461, folio 35
Jan. 28, 1661 Den koopman Jan Barra blijft daer over met 9 man file 2461, folio 35-36
Jan. 28, 1661 Twee ostagiers komen herwaerts file 2461, folio 36
Jan. 28, 1661 Een naebriefken aen d’Heeren Seventhien file 2461, folio 36