Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 18, 1807 Schrijvens van Samarang ontvangen file 2622, folio 240
Dec. 22, 1807 Ontvangen missive van Java file 2622, folio 242
Dec. 22, 1807 Na de middag extra-ordinaire vergadering bij Hunne Hoog Edelhedens file 2622, folio 242
Dec. 23, 1807 Versonden schrijvens naar Java file 2622, folio 242
Dec. 24, 1807 Apart schrijvens van Java ontvangen file 2622, folio 243
Dec. 25, 1807 Aparte briev van Java aangebragt file 2622, folio 243
Dec. 30, 1807 Verpachting der Jacatrasche domainen file 2622, folio 246
Dec. 31, 1807 Lijst van de secretaris van de Bataviasche Ommelanden file 2622, folio 246
Dec. 31, 1807 Lijsten van de aangekomen en vertrokken handelsvaartuygen geïnsereerd file 2622, folio 247
Dec. 31, 1807 Getal der begraavene lijken file 2622, folio 247
Dec. 31, 1807 Alsmeede de aangegaane huwelijken file 2622, folio 247
Dec. 31, 1807 Mitsgaders de gedoopten file 2622, folio 248-249