Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 1, 1807 Afgezonden duppl. Missive naar Bantam file 2622, folio 143
July 1, 1807 Het Americaansche schip Munsterland van New York gearriveerd file 2622, folio 143
July 1, 1807 De brik Ceeris naar Java file 2622, folio 143
July 1, 1807 De Americaansche brik Cora gearriveerd van New York file 2622, folio 143
July 2, 1807 Schrijvens van Banda en Java file 2622, folio 143
July 3, 1807 Origineel en dupplicaat brieven ontvangen van Ambon, Banda, Java en Timor file 2622, folio 144
July 5, 1807 De galey Maria Wilhelmina en ’t scheepje Oost en West vertrekken naar Java file 2622, folio 145
July 6, 1807 Het Americaansch schip Sidny arriveerd van Baltimore file 2622, folio 145
July 7, 1807 Plechtige receptie van den heer A.J. Schimmelpennink van der Oye en installatie derzelve als Praesident van den Hooge Raad file 2622, folio 145
July 7, 1807 Den heer afgetreeden Praesident van Rossum als zodanig statieus bedankt file 2622, folio 146
July 7, 1807 De corvet de Schipio vertrekt ter bekruysing om de West file 2622, folio 146
July 7, 1807 De Deensche brik Lagerta verlaat deeze rheede file 2622, folio 146
July 7, 1807 Aparte missive van Ambon ontvangen file 2622, folio 147
July 7, 1807 Per de salla salle de Goede Verwagting een pacquet papieren van Banda ontvangen file 2622, folio 147
July 7, 1807 Schrijvens van Java file 2622, folio 147
July 8, 1807 Over land verzonden secreet en apart schrijvens naar Java file 2622, folio 147
July 8, 1807 Ontvangen brieven van Timor file 2622, folio 148
July 9, 1807 Duplicaat schrijvens van Ambon file 2622, folio 148
July 9, 1807 Arrivement van de brik Rembang file 2622, folio 148
July 9, 1807 En de pantjallang de Hoop file 2622, folio 148