Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 12, 1807 Naar Java het scheepje de Hoop file 2622, folio 132
June 14, 1807 ’s Lands schip van oorlog de Schipio arriveerd dezze rheede met staatsgevangenen de twee Cheribonsche princen Radja Kanoman en zijn broeder Radja Kabar Pattan file 2622, folio 133
June 14, 1807 De van Cheribon vertrokken brik Ceeris bezeild deeze rheede file 2622, folio 133
June 15, 1807 Schrijvens van Ambon en Ternate file 2622, folio 134
June 15, 1807 Mitsgaders een secreete en origineel gemeene missive van de Bandasche ministers aen H.H.E. beide den 1 mei j.l. file 2622, folio 134
June 15, 1807 Van Philadelphia liet het Americaansche schip Fame ter deezer rheede het anker vallen file 2622, folio 134
June 15, 1807 Ontvangen pacquet papieren van Maccasser file 2622, folio 134
June 17, 1807 Schrijvens naar Java en Bantam file 2622, folio 135
June 17, 1807 Ontvangen briev van Cheribon file 2622, folio 135
June 18, 1807 Schrijvens ontvangen van Java en Cheribon file 2622, folio 135
June 18, 1807 En van Ambon file 2622, folio 135
June 22, 1807 Afgeleezen publicatie betrekkelijk de nadere te maken schikkinge omtrend het rongingspel in de Bovenlanden, gestatueerd file 2622, folio 137
June 22, 1807 Aankoomende brieven van Maccasser file 2622, folio 137
June 22, 1807 Aankomst van het Americaansch schip Sally van New York file 2622, folio 137
June 22, 1807 Naar Onrust vertrekt het Deensch schip Heero file 2622, folio 138
June 22, 1807 Het Deensch schip Zuzanna en het Americaans vaartuyg Mondernon neemen de reis naar Japan aan file 2622, folio 138
June 23, 1807 Van Baltimore liet het Americaansch schip Leda ter dezer rheede het anker vallen file 2622, folio 138
June 23, 1807 En van Sourabaya een Portugeesche brik van dien zelve naam Sourabaya file 2622, folio 138
June 24, 1807 Afgane schrijvens naar Java en Cheribon file 2622, folio 139
June 24, 1807 Van Koppenhage arriveerd het Deensch schip Norge file 2622, folio 139