Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 6, 1687 Gaan na ’t vaderlant onder zeyl de retourschepen de Post en Zuytbeverlant file 2502, folio 150
Feb. 17, 1683 De schepen Zuytbeverland en Oosterblocker uyt Bengale met de oppercoopman Harmen Fentzel en een missive[83] van den heer directeur Nicolaes Bauckes file 2495, folio 215
May 4, 1711 Vertrek van de Bombardier om de Zuytcust van Java te visiteren[13] file 2535, folio 352-353
Oct. 2, 1702 Advys briefje uyt de Straat Sunda van d’overheden van ’t schip Zuytdorp komende uyt het vaderland file 2523, folio 686
Oct. 6, 1702 Arrivement van ’t schip Zuytdorp uyt ’t patria voor reekeningh van de camer Zeelant file 2523, folio 692
Oct. 6, 1702 Carguasoen van ’t schip Zuytdorp file 2523, folio 693-694
Aug. 6, 1703 De scheepen Zuytdorp en Beverwijck na Souratta gedepêscheert file 2524, folio 324
Aug. 6, 1703 De ladinge van gemelte schepen Zuytdorp en Beverwijck tesamen een bedragen van f. 232630:13:- file 2524, folio 325
March 6, 1692 ’t Jagtje de Wiltschut nae de zuytkant van Java met volk en verversinge voor ’t schip de Leck file 2508, folio 170
April 4, 1698 Besluyt om door twee galjoots de zuytkant van dit eyland Java eens te laten omzeylen ‘teneynde de custen en bayen aldaar te ontdecken en in een caarte te brengen’ file 2518, folio 237
March 20, 1697 Kort verhael van de principale voorvallen in desselfs reyse na ’t Zuytland file 2517, folio 231-234
March 17, 1697 En derselver vergeefse toght nae het Zuytlant tot ondersoek na het vermiste schip de Ridderschap file 2517, folio 223
May 31, 1676 Den coopman Rombout Lefer met het schip Zuytpolsbroeck van Wingurla over Couchin file 2480, folio 170
Nov. 1, 1678 Het schip Zuytpolsbroeck van Japara met schrijven van d’Ed. Bartelsz Marchier en raat file 2483, folio 981-983
Dec. 30, 1678 Het schip Zuytpolsbroeck en het jagtje de Fortuyn beyde verkocht voor 780 en 35 rijksdaalders file 2483, folio 1223
Sept. 19, 1673 Zuytpolsbroeck de volle premie geaccordeert file 2476, folio 506
Sept. 13, 1675 Zuytpolsbroeck en Dordregt na Canara en Cochin file 2479, folio 691-693
July 8, 1665 Een briefken van het schip Zuytpolsbroeck comende uyt het vaderlant file 2466, folio 364
July 9, 1665 De galey uyt de Straet medebrengende de brieven van Zuytpolsbroeck file 2466, folio 364-365
July 12, 1665 Zuytpolsbroeck uyt het vaderlant file 2466, folio 387-388