Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 18, 1659 […] St. Thome […] passen gegeven werden file 2460, folio 121-122
April 18, 1659 ’t Bengaelse capitael alle in sijde te besteden voor Japan als Suratte tot een preuve file 2460, folio 122
April 18, 1659 Den Pangeran Arien sal sijn schrijven niet te beantwoorden […] antwoordt te laten brengen file 2460, folio 122
April 17, 1659 De Leeuwinne komt hier ter rhede uyt de Bantamse besettingh file 2460, folio 116
April 17, 1659 Brengt een brieff van ’t opperhooft mede nevens een Engels protest file 2460, folio 117
April 17, 1659 Inhout des brieffs file 2460, folio 117-120
April 16, 1659 De fluyt de Patientie uyt Arracan met brieven aen haer Edelens van het opperhooft Gerrit van Voorburch file 2460, folio 115-116
April 16, 1659 Is verschenen den gouverneur van Patty en Damack haer versoeck van gelt ter leen te ontseggen file 2460, folio 116
April 16, 1659 De oude Bengaelse en Arracanse rijs tot voeringe voor verckens als andere te verkopen file 2460, folio 116
April 15, 1659 Een inlants vaertuyg van Craoan brengt een brieff aen Sijn Edelheyt van den sabandar aldaer file 2460, folio 114-115
April 15, 1659 [Inhout van gemelten Craoansen gebieders brieff] file 2460, folio 115
April 14, 1659 Heden eersten Paesdag, wert het H. Avontmael uytgedeelt file 2460, folio 114
April 12, 1659 [Translaet missive door Keey Tommogon Patty] file 2460, folio 113-114
April 11, 1659 ’t Jacht der Goes van Bantams bocht file 2460, folio 112
April 11, 1659 Een briefkhen door den burger Arent van den Helm aen haer Edelens van sijn Podigraas leger geschreven file 2460, folio 113
April 10, 1659 De voornaemste Portugese gevangenen versoecken na St. Thome te mogen vertrecken daer de gouverneur Joan de Mello tegen is file 2460, folio 112
April 8, 1659 Andermalen naer Bacassy om sparren te senden file 2460, folio 111
April 8, 1659 De Vogelsangh over Siam naer Japan te seylen file 2460, folio 111
April 8, 1659 Een brugge te leggen over de grote rivier onder het fortie Batenburch daer de champan legt file 2460, folio 111-112
April 7, 1659 Comt een expres vaertuych met een brieff van de gouverneur van Damack aen d’Hr. generael file 2460, folio 109