Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 4, 1807 Ontvangen schrijvens van Ceilon file 2622, folio 35
March 6, 1807 Het Americaansch brik schip Ida arriveerd van Baltimore file 2622, folio 36
March 7, 1807 ’t Americaansch schip Orion arriveerd van Philadelphia file 2622, folio 37
March 7, 1807 Publicatie afgeleezen verklaarende gangbaar de van Java ontbodene kopere duyten file 2622, folio 37
March 8, 1807 Deliberatie over aangekomen papieren uyt patira met de Americaansche scheepen Henriëtta en Orion uit patria file 2622, folio 37
March 8, 1807 Arrivement van een Americaansch schip Francis Henriëtte uit New York file 2622, folio 37
March 8, 1807 Vertrek van het Americaansch schip Passan Werda file 2622, folio 37
March 9, 1807 Schrijvens van Cheribon, Bantam en Mallebaar file 2622, folio 38
March 9, 1807 Het Portugeesch schip Bon Zarainga vertrekt file 2622, folio 38
March 10, 1807 Ontvangen briev van Java file 2622, folio 38
March 11, 1807 Brieven naar Java, Cheribon en Bantam file 2622, folio 39
March 11, 1807 Ontvangen schrijvens van laastgemelte plaats file 2622, folio 39
March 12, 1807 Ontving met schrijvens van Bantam file 2622, folio 39
March 13, 1807 Aparte briev van Java ontvangen file 2622, folio 40
March 14, 1807 Vertrek van het Americaansch schip India file 2622, folio 40
March 16, 1807 Het Americaansch schip Margaretha vertrekt file 2622, folio 41
March 17, 1807 Gemeen en apart schrijvens naar Ambon per ’t Americaansch schip May Flower file 2622, folio 42
March 18, 1807 Gemeene en aparte brieven naar Java verzonden file 2622, folio 42
March 18, 1807 Ook naar Bantam geëxpidieerd file 2622, folio 42
March 18, 1807 Ontvangen schrijvens van Cheribon file 2622, folio 42