Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 21, 1806 Gehouden vergadering bij Hunne Hoog Edelhedens file 2621, folio 133
Nov. 21, 1806 Arrivement van ’s lands corvet The William en het scheepje de Patriot van Cheribon file 2621, folio 133
Nov. 22, 1806 Vertrek van het Deensch schip Orion file 2621, folio 133
Nov. 22, 1806 Arrivee van het scheepje de Harmonie van Cheribon file 2621, folio 133
Nov. 22, 1806 En de brik Johanna Susanna van Onrust file 2621, folio 133
Nov. 22, 1806 Ontvangen schrijvens van Japara file 2621, folio 133
Nov. 23, 1806 De brik de Jupiter naar Samarang vertrokken file 2621, folio 133
Nov. 23, 1806 Aangebragt schrijvens van Bantam file 2621, folio 133
Nov. 25, 1806 Gehouden vergadering bij Hunne Hoog Edelhedens file 2621, folio 134
Nov. 25, 1806 Vertrek van de corvet The William naar Onrust file 2621, folio 134
Nov. 25, 1806 Ontvangen schrijvens van Samarang, Rembang, Grissee, Joana en de Oosthoek file 2621, folio 134
Nov. 25, 1806 Als ook van Bantam en Cheribon file 2621, folio 134
Nov. 26, 1806 Arrivement van het Americaansch schip Jork van Philadelphia file 2621, folio 134
Nov. 27, 1806 Aankomst van vijf Engelsche oorlogscheepen en twee brikken hier ter rheede file 2621, folio 134-135
Nov. 27, 1806 Door hetzelve gepleegde vijandelijkheeden file 2621, folio 135-137
Nov. 27, 1806 Den heer Raad ordinaris Van Riemsdijk als commissaris van den dag benoemd file 2621, folio 137
Nov. 28, 1806 Het vijandelijk esquader door een schip versterkt file 2621, folio 137
Nov. 28, 1806 Vertrek van twee vijandelijk fregatten naar Onrust, de Hollandsche vlag aldaar nedergehaald en de Engelsche opgehijst file 2621, folio 137
Nov. 28, 1806 Arrivement van den officier Pool met een missive van den Engelschen schout-bij-nacht aan Zijn Edelheid file 2621, folio 138
Nov. 28, 1806 Extra-ordinaire vergadering bij Hunne Hoog Edelhedens, en tot commssaris benoemd de heer Raad Ordinaris Canter Visscher file 2621, folio 138-139