Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 26, 1806 Ontfangene papieren van Samarang, de Oosthoek, Paccalongang en Tagal file 2621, folio 103
Aug. 27, 1806 Afgegeeven schrijvens naar Samarang en Palembang file 2621, folio 103
Aug. 28, 1806 Vertrek van het Deensch schip Orion file 2621, folio 103
Aug. 28, 1806 Aankomst van het scheepje de Colonist en de brik Klein en Rein file 2621, folio 103
Aug. 28, 1806 Aangebragte schrijvens van Bantam file 2621, folio 104
Aug. 29, 1806 Ordinair vergadering bij Hunne Hoog Edelhedens file 2621, folio 104
Aug. 29, 1806 Arrivement van de brik Fortuna komende van Cabo de Goede Hoop file 2621, folio 104
Aug. 29, 1806 Aankomst van de particuliere brikken de Phoenix en Debora van Samarang file 2621, folio 104
Aug. 30, 1806 Gehouden executie bij den Hoogen Raad van Justitie file 2621, folio 104-105
Aug. 30, 1806 Ontfangene schrijvens van Bantam file 2621, folio 106
Aug. 31, 1806 Vertrek van het Americaansche schip Mars file 2621, folio 106
Aug. 31, 1806 Aankomst van het schip Antonetta file 2621, folio 106
Sept. 1, 1806 De brik de Snelheid van Cheribon gearriveerd file 2621, folio 106
Sept. 2, 1806 Ordinaire vergadering bij Hunne Hoog Edelhedens file 2621, folio 106
Sept. 2, 1806 Ontvangen schrijvens van Samarang, de Oosthoek en Paccalongang file 2621, folio 106
Sept. 3, 1806 Over den landweg schrijvens naar Samarang verzonden file 2621, folio 106
Sept. 4, 1806 Arrivement van het particulier schip de Colonist file 2621, folio 106
Sept. 4, 1806 Ontfangene schrijvens van Java file 2621, folio 107
Sept. 5, 1806 Ordinaire vergadering bij Hunne Hoog Edelhedens file 2621, folio 107
Sept. 5, 1806 Vertrek van het Americaansche schip Robbert naar Riouw file 2621, folio 107