Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 21, 1806 De publicatie van de Staatsregeling voor het Bataafsche volk bepaald op den 16 April file 2621, folio 11
Feb. 22, 1806 Aangebragt schrijvens van Cheribon en Banjermassing file 2621, folio 12
Feb. 24, 1806 Arrivement van het Sweedsch schip Fortuna komende van Gottenburg file 2621, folio 12
Feb. 24, 1806 Terugkomst van de cartelscheepen Wind en Water en Deugdzaamheid uit Straat Sunda file 2621, folio 12
Feb. 25, 1806 Verzondene schrijvens naar Banjermassing met het vaartuig van Said Hoesein file 2621, folio 12
Feb. 25, 1806 Arrivement van het Americaansch schip Persia van Baltimore en twee Chineesche jonken van China file 2621, folio 12
Feb. 25, 1806 Vertrek van de brik Ayaks naar Cheribon file 2621, folio 12
Feb. 25, 1806 De reize naar Ceilon van de cartelscheepen Wind en Water en de Deugdzamheid uitgesteld file 2621, folio 12
Feb. 26, 1806 Verzonden schrijvens naar Java file 2621, folio 13
Feb. 26, 1806 Ook naar Cheribon en Bantam file 2621, folio 13
Feb. 26, 1806 Vertrek van het Americaans schip America en twee Moorsche brikken Lingnem en Segatie file 2621, folio 13
Feb. 27, 1806 Afgegeven schrijvens naar Palembang file 2621, folio 13
Feb. 27, 1806 Aangebragt schrijvens van Bantam file 2621, folio 13
Feb. 28, 1806 Vertrek van het Americaansch schip Haabet file 2621, folio 13
March 1, 1806 Verzondene schrijvens naar Macassar file 2621, folio 13-14
March 4, 1806 Aangebragt schrijvens van Bantam file 2621, folio 14
March 4, 1806 Verzonden missives naar Cheribon file 2621, folio 14
March 5, 1806 Over den landweg schrijvens naar Cheribon verzonden file 2621, folio 14
March 6, 1806 Ontvangen schrijvens van Java file 2621, folio 14
March 7, 1806 Aangebragte schrijvens van Java en Bantam file 2621, folio 14