Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 29, 1805 Vertrek van het Spaansche schip Diana file 2620, folio 118
Nov. 30, 1805 Publicatie van een publicatie raakende de verbetering van de Jaccatrasche en daarbij gehoorende Preangerlanden file 2620, folio 119
Dec. 1, 1805 Aankomst van het Deensch schip Maabet van Coppenhagen file 2620, folio 119
Dec. 3, 1805 Gehoudene ordinaire vergadering bij Hunne Hoog Edelhedens file 2620, folio 119
Dec. 4, 1805 Verzonden brieven naar Cheribon file 2620, folio 119
Dec. 5, 1805 Vertrek van het Deensch compagniesschip Antoinetta na Coppenhagen en de Deensche brik Tranquebaar na Tranquebaar file 2620, folio 120
Dec. 5, 1805 Aangebragt brieven van Samarang en Bantam file 2620, folio 120
Dec. 6, 1805 Gehoudene ordinaire vergadering bij Hunne Hoog Edelhedens file 2620, folio 120
Dec. 8, 1805 Verzondene briev naar Amboina file 2620, folio 120
Dec. 8, 1805 Aankomst van het Americaansche schip Argo van Salem in Noord America file 2620, folio 120-121
Dec. 8, 1805 Vertrek van het Deensche compagniesschip Prins van Augustenburg na Coppenhagen in Denemarken file 2620, folio 121
Dec. 10, 1805 Gehoudene ordinaire vergadering bij Hunne Hoog Edelhedens file 2620, folio 121
Dec. 10, 1805 Aankomst van de Americaansche scheepen Anna en Erin van Baltimore en Lissabon en de Atchense brik Caderbox van Tranquebaar file 2620, folio 122
Dec. 10, 1805 Ontfangene schrijvens van Samarang file 2620, folio 122
Dec. 11, 1805 Verzondene papieren naar Cheribon en Samarang file 2620, folio 123
Dec. 12, 1805 Publicatie van een publicatie nopens de verpachting der Jaccatrasche domeinen file 2620, folio 123
Dec. 13, 1805 Gehoudene ordinaire vergadering bij Hunne Hoog Edelheedens file 2620, folio 123
Dec. 15, 1805 Verzondene schrijvens met het schip Oost Indiën naar Sourabaya file 2620, folio 124
Dec. 15, 1805 Vertrek van het Americaansche schip Andrew naar Philadelphia in Noord America file 2620, folio 124
Dec. 17, 1805 Gehoudene ordinaire vergadering bij Hunne Hoog Edelheedens file 2620, folio 124