Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 29, 1777 Reverte van Beemster Welvaren van Java file 2604, folio 137
July 29, 1777 Eenige persoonen tot meerder statie van de heer Breton naar Bantam toegevoegd file 2604, folio 137
July 29, 1777 Het schip Landskroon tot een tweede transportbodem benoemd file 2604, folio 137
July 28, 1777 Voormelte schip Hoorn bezeyld de rheede file 2604, folio 135
July 28, 1777 Notitie van de daarmede aangebragte manschappen file 2604, folio 135-136
July 28, 1777 Het schip het Huis te Bijweg komt van Macassar over Bima terug file 2604, folio 136
July 28, 1777 Schrijvens van Macassar per den burger Hendrik Heyns aangebragt file 2604, folio 136
July 28, 1777 Een Portugeesch schip Sainct Anthony de Novo komt ter rheede file 2604, folio 136
July 28, 1777 Een brief van Bantam ontvangen file 2604, folio 137
July 26, 1777 Ontvangst van papieren van het in Straat Sunda genadert Hoorns kamerschip Hoorn file 2604, folio 135
July 26, 1777 En reverteerde het schip Renswoude van Ambon file 2604, folio 135
July 25, 1777 Nader schrijvens van Bantam file 2604, folio 133
July 25, 1777 De Bantamse gezanten met het gewoon groot ceremonieel gerecipieert file 2604, folio 134
July 25, 1777 Zij geeven twee brieven wegens het overlijden van den koning over file 2604, folio 134
July 25, 1777 De kroonprins en ook opvolger van zijn vader in het Bantams bestier verkooren file 2604, folio 134
July 25, 1777 Waarvan de gezanten kennis gegeven word file 2604, folio 134
July 25, 1777 De heer Breton vanwegens de Regeering als ambassadeur plenipotentaris en commissaris benoemd om dien vorst te kroonen file 2604, folio 134
July 25, 1777 Zijn Edele neemt deeze commissie aan file 2604, folio 135
July 25, 1777 Het schip Concordia tot Zijn Edeles transportbodem benoemd file 2604, folio 135
July 25, 1777 De Johanna Margaretha tot transport der gezanten aangelegd file 2604, folio 135