Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 2, 1677 En tijdingen van daer file 2481, folio 411
Sept. 3, 1677 Briefje van den resident Caef file 2481, folio 411
Sept. 3, 1677 Item briefje van de fluyt Spanbroeck uyt de Straat Sunda file 2481, folio 411
Sept. 3, 1677 d’Hr. Robert de Vicq geëligeert tot gouverneur van Amboina file 2481, folio 412
Sept. 3, 1677 En d’Ed. heer Pieter Vertangen in zijn plaets weder visitateur nevens zijn presente functie van bouckhouder generael file 2481, folio 412
Sept. 3, 1677 De constabel mayoor alhier verbetert tot 100 guldens en gerangieert naest de capiteyn file 2481, folio 412
Sept. 4, 1677 De chialoup de Neptunis na Sumatra’s westcust file 2481, folio 412
Sept. 4, 1677 Met missive aen den commandeur Jacob Joritz Pits en Raat tot Padangh file 2481, folio 412
Sept. 4, 1677 Nader resolutie over de saeken van Ceylon file 2481, folio 412
Sept. 5, 1677 Mondelinge tijdinge van d’aencomst van d’Hr. Speelman tot Japara en Samarangh file 2481, folio 413
Sept. 6, 1677 De fluyt Spanbroeck direct uyt het vaderlant file 2481, folio 413-414
Sept. 6, 1677 Ontfange advysendaermede en oock het verwagte reglement file 2481, folio 414
Sept. 6, 1677 Schrijven naer Palembang file 2481, folio 414
Sept. 7, 1677 Mondelinge tijdingh van het vertreck van den Pangeran Depatty met d’Hr. Everard van der Schuur uyt Tegal na Japara file 2481, folio 414
Sept. 7, 1677 De cranckbesoecker Samuel Boudewijns binnen vader van het Weeshuys alhier file 2481, folio 414-415
Sept. 8, 1677 De schepen Poulorun en Opmeer na Ceylon file 2481, folio 415
Sept. 8, 1677 Item de Blauwen Hulcq en Croonenburgh naer Mallabaar en Canara file 2481, folio 415-416
Sept. 8, 1677 Schrijven daermede na Ceylon, Chormandel, Mallabaar, Canara en de Conincq van Cochin file 2481, folio 416-417
Sept. 9, 1677 Schrijven van Bantam file 2481, folio 417
Sept. 9, 1677 Briefje oock van de fluyt de Beemster uyt de Straat Sunda file 2481, folio 418