Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 24, 1805 [Verzond men van hier naar Chormandel het Alihuns schip Pataraconnoma met een brief aan koopman C.L. Eelbracht geweezen opperhoofd van Jaggernaikpoeren] file 2620, folio 28
April 24, 1805 [Missiven naar Samarang over den landweg] file 2620, folio 28
April 25, 1805 [Per het Americaansche schip Recorry een origineele missive van den raad van Cabo de Goede Hoop] file 2620, folio 28
April 26, 1805 [Missive van Banjers resident Bloem] file 2620, folio 28
April 29, 1805 [Missive van gouverneur en raad te Samarang] file 2620, folio 28
May 1, 1805 [Missives van Samarang, Bantam en Cheribon] file 2620, folio 29
May 1, 1805 [Een missive naar Cheribon verzonden] file 2620, folio 29
May 1, 1805 [Arriveerde de Americaansche brik Fero Frinus van America] file 2620, folio 29
May 1, 1805 [En het Americaansche schip Merchand van Cabo de Goede Hoop] file 2620, folio 29
May 2, 1805 [Missive van den gouverneur en raad te Samarang] file 2620, folio 29
May 3, 1805 [Kwam weder terug van Sourabaya het op den 8 dezer van hier naar Cabo de Goede Hoop gezijlde ingehuurde Hollands particulier schip Maria als hebbende voor de tweede maal zeenood geleeden] file 2620, folio 29-30
May 3, 1805 [Arriveerden de scheepen de Zeebouwer en de Resolutie van Java] file 2620, folio 30
May 3, 1805 [Arriveerde nog het Americaansch schip Amen Hoope van Lissebon] file 2620, folio 30
May 5, 1805 [Vertrok van deze rheede naar Passerwangen het schip de Vrede] file 2620, folio 30
May 5, 1805 [Ontvangen ene missive van Samarang] file 2620, folio 30
May 6, 1805 [Vertrok naar Philadelphia de Americaansche brik George en arriveerde aldaar weder ten anker het scheepje de Patriot van Bantam] file 2620, folio 30
May 6, 1805 [Kwamen aldaar weder ten anker het Americaansch schip Liberty van Cabo de Goede Hoop en het Americaansch schip Patnam van Nieuwy] file 2620, folio 30-31
May 7, 1805 [Ontvangen twee aparte brieven van Bantams commandeur] file 2620, folio 31
May 7, 1805 [Kwam ten anker het schip de Minerva van Samarang] file 2620, folio 31
May 8, 1805 [Een missive van Samarang ontvangen; missive naar Cheribon verzonden over den landweg beneevens een gemeene missive naar Samarang] file 2620, folio 31