Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 20, 1805 [Beneevens twee missives van den Aziatische Raad] file 2620, folio 17
Feb. 20, 1805 [Een aparte missive aan den Bantams commandeur verzonden] file 2620, folio 17
Feb. 20, 1805 [En een gemeene naar Java, alsmede een aan den Cherigons gouverneur] file 2620, folio 17
Feb. 20, 1805 [Arriveerde alhier van Bengalen Retatehens schip Patracamoniaf] file 2620, folio 17
Feb. 22, 1805 [Het Deensch schip Koppenhagen vertrok naar Koppenhagen] file 2620, folio 17
Feb. 24, 1805 [Twee aparte brieven door den heer Java’s gouverneur] file 2620, folio 18
Feb. 24, 1805 [Het Deensch schip Nepthunes en het Americaansche schip Juno en de Americaansche brik Poleeks naar de plaats hunner natie] file 2620, folio 18
Feb. 27, 1805 [Missive aan Bantam; aan Java’s gouverneur en raad beneevens Cheribon] file 2620, folio 18
Feb. 28, 1805 [Missive van den resident te Cheribon] file 2620, folio 18
March 3, 1805 [Missive van den resident te Cheribon] file 2620, folio 19
March 4, 1805 [Per Inlandsch vaartuig een missive van den eerste resident te Palembang] file 2620, folio 19
March 6, 1805 [Missives naar Samarang over den landweg; ontvangen missiven van Samarang] file 2620, folio 19
March 7, 1805 [Ontvangen missives van Bantam] file 2620, folio 20
March 8, 1805 [Aparte missive van Bantam] file 2620, folio 20
March 8, 1805 [Twaalf stuks biljetten van 15 february oproepende al degeene die eenige praetensie hebben ten laste van de Buitenzorgsche ingezeetenen[21]; idem nopende het trouwen][22] file 2620, folio 20
March 10, 1805 [Missiven van Samarang, Japara en Paccalongang] file 2620, folio 20
March 11, 1805 [Missive van Bantam over den landweg] file 2620, folio 20
March 13, 1805 [Missive aan Bantam] file 2620, folio 21
March 14, 1805 [Missive van den commandeur te Bantam; van den eerste resident te Palembang] file 2620, folio 21
March 14, 1805 [Arriveerde ter rheede van Isle de France het Americaansche schip Podet en van Amsterdam de Americaansche brik Rebecca] file 2620, folio 21