Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 6, 1805 [Vertrek van het Americaansche schip John Bukly naar Philadelpia] file 2620, folio 12
Feb. 7, 1805 [Aparte missive van Java’s gouverneur] file 2620, folio 12
Feb. 7, 1805 [Vertrokken van deze rheede het Americaansche schip Colombaar naar Philadelphia en de Franeene Henriëtte naar Boston] file 2620, folio 12
Feb. 8, 1805 [Per den anachoda Que Toasoen een origineele missive van het hoofd der kooplieden te Hemny Nem Habseeng] file 2620, folio 13
Feb. 8, 1805 [Arrive van de Americaansche brik Polly van Isle de France en het Portugeesche schip Bon Amigos van Bancahoelo, beneevens de Americaansche brik Amsterdam van Amsterdam] file 2620, folio 13
Feb. 10, 1805 [Gepubliceerd twaalf stuks publicatiën van den 1. Deezer over de verdeeling der boete bij den ongepermitteerden aanbreng van Chineesche nieuwelingen] file 2620, folio 13-14
Feb. 11, 1805 [Missive van Bantam] file 2620, folio 14
Feb. 11, 1805 [12 stuks billetten van den 8sten dezer omtrend de grootte van de nieuw te munte zilveren halve ropyen alsmede twaalf houdende den verkoop van rijst uit ’s Compagnies graanmagazijn] file 2620, folio 14
Feb. 12, 1805 [Originele missive van het hoofd der kooplieden te Henmy Lie Konghoe] file 2620, folio 14
Feb. 12, 1805 [Per Ditmer Smith per het Deensch schip Koppenhagen een origineele secreete missive aan den Raad der Aziatische Bezitten in Den Haag] file 2620, folio 14
Feb. 12, 1805 [Het schip de Verwagting naar Macasser met missiven] file 2620, folio 15
Feb. 13, 1805 [Missive ontvangen door den Bantams commandeur] file 2620, folio 15
Feb. 14, 1805 [Missive van den Java’s gouverneur] file 2620, folio 15
Feb. 14, 1805 [Vertrok van deze rheede de brik de Maria Wilhelmina naar Ternaten] file 2620, folio 15
Feb. 15, 1805 [Per Chineesche jonk een missive van de Cantonsche bediendens] file 2620, folio 15
Feb. 15, 1805 [Per het Portugeesch schip Rosaria de gemeene rescriptie naar Timor] file 2620, folio 15
Feb. 15, 1805 [Het Americaansche schip Alexander Hamilton van Boston behouden ten anker] file 2620, folio 15
Feb. 15, 1805 [Verlieten deze rheede het landschip van oorlog Kortenaar naar Java en het hoekerschip de Verwachting naar Macasser] file 2620, folio 15-16
Feb. 16, 1805 [Ten anker het Americaansche schip Catharyn van Boston] file 2620, folio 16
Feb. 16, 1805 [Missive van den commandeur van Bantam] file 2620, folio 16