Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 24, 1803 De brik de Saphier naar Ternaten vertrokken file 2618, folio 142
Dec. 25, 1803 Het Americaans schip Hebe van Baltimore gearriveerd file 2618, folio 142
Dec. 25, 1803 Het schip de Batavia naar Annaam vertrokken file 2618, folio 142
Dec. 27, 1803 Het Americaans schip Misora van Philadelphia gearriveerd file 2618, folio 142
Dec. 27, 1803 Ook de Hoofd[3] van Boston alhier gearriveerd file 2618, folio 142
Dec. 27, 1803 Alsmede de Tenencus[4] van derwaards file 2618, folio 143
Dec. 28, 1803 De Jaccatrasche domeinen verpachting voor 1804 gehouden file 2618, folio 143
Dec. 28, 1803 Verzondene schrijvens naar Bantam file 2618, folio 143
Dec. 28, 1803 Over den landweg schrijvens naar Java verzonden file 2618, folio 143
Dec. 29, 1803 Publicatie nopens de verleende amnestie[5] file 2618, folio 143-144
Dec. 31, 1803 Het getal der huisgezinnen binnen en buiten de stad file 2618, folio 144
Dec. 31, 1803 Als ook in de Ommelanden file 2618, folio 144
Dec. 31, 1803 Lijst van alle scheepen alhier gearriveerd en vertrokken zijn file 2618, folio 145-146
Dec. 31, 1803 Korte tesamentrekking van alle lijken die alhier begraaven zijn file 2618, folio 147
Dec. 31, 1803 Als ook op slaavekerkhoff aan de oostwestkant begraven zijn file 2618, folio 148
Dec. 31, 1803 Lijst van alle sodanige persoonen van huwelijken file 2618, folio 149-150
Dec. 31, 1803 En in de Hollandsche kerk gedoopt file 2618, folio 151
Jan. 1, 1804 [De gewoone nieuwjaars complimenten geëxcuseerd] file 2619, folio 1
Jan. 4, 1804 [Het scheepje de Jonge Hendrik naar Ambon met schrijvens gedepecheerd] file 2619, folio 1-2
Jan. 4, 1804 [Circulair missive naar Java verzonden] file 2619, folio 2