Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 22, 1797 Gecombineerde vergadering file 2617, folio 177
Sept. 23, 1797 Per extra post schrijvens naar Samarang verzonden file 2617, folio 177
Sept. 25, 1797 Vertrek van twee Americaanse schepen The Nancy naar Mauritius en Semiramis naar Noord America file 2617, folio 177
Sept. 25, 1797 Het Vlugge Marsje van Samarang gearriveerd file 2617, folio 178
Sept. 26, 1797 Schrijvens van Cheribon aangebragt file 2617, folio 178
Sept. 26, 1797 Goede tijding wegens het schip de Onderneeming file 2617, folio 178
Sept. 26, 1797 Ontfangene schrijvens van Samarang met dien bodem de Onderneeming file 2617, folio 178
Sept. 26, 1797 Aangebragte schrijvens van daar met de bark de Goede Verwachting file 2617, folio 178
Sept. 27, 1797 Nader schrijvens van Samarang ontfangen file 2617, folio 178-179
Sept. 27, 1797 Over den landweg verzondene schrijvens naar derwaarts file 2617, folio 179
Sept. 27, 1797 Schrijvens naar Cheribon verzonden file 2617, folio 179
Sept. 28, 1797 Aangebragte schrijvens van Bantam file 2617, folio 179
Sept. 28, 1797 Nevensvermelde papieren zijn naar Nederland met het Americaanse schip The Nancy of Boston verzonden file 2617, folio 179
Sept. 29, 1797 Twee Fransche oorlogsfreguatten La Seigne en La Vertu van Mauritius gearriveerd file 2617, folio 180
Sept. 30, 1797 Het salut is beantwoord file 2617, folio 180
Sept. 30, 1797 ’s Compagnies schip den Hertog van Brunswijk naar Java vertrokken file 2617, folio 180
Sept. 30, 1797 Het Americaans schip The Nancy of Boston vertrekt naar Boston file 2617, folio 180
Sept. 30, 1797 Schrijvens van Bantam ontfangen file 2617, folio 180
Sept. 30, 1797 ’s Compagnies schip de Onderneeming over Cheribon van Samarang gearriveerd file 2617, folio 180
Oct. 1, 1797 Ontfangene schrijvens van Palembang file 2617, folio 180-181