Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 15, 1797 Nevensvermelde uit Nederland ontvangen papieren in gecombineerde vergadering geïnsereerd file 2617, folio 116
June 17, 1797 Arrive van de bark de Wilhelmina en de pantjallang de Wachter van Cheribon file 2617, folio 116
June 17, 1797 Het Americaanse schip The Panther van Boston gearriveerd file 2617, folio 117
June 18, 1797 Vertrek van het Noord Americaans schip The Eliza naar NewYork file 2617, folio 117
June 19, 1797 Ontfangene schrijvens van Rembang met de Chinesen Lim Moko en Lim Kiongseng file 2617, folio 117
June 19, 1797 Schrijvens van Bantam ontfangen file 2617, folio 117
June 19, 1797 Ontfangene schrijvens van Cheribon file 2617, folio 117
June 20, 1797 Vertrek van de pantjallang de Zeerob naar Bantam file 2617, folio 117
June 20, 1797 De Portugeese schoender Nossa Sinhora de Geve file 2617, folio 117
June 20, 1797 Een placcaat wegens renovatie van de bepaling der lengte, breedte en hoogte van de grafsteenen der Chineese officieren afgekondigd[60] file 2617, folio 117-118
June 20, 1797 Komst van het schip Regt door Zee van Java file 2617, folio 118
June 20, 1797 Per den scheepstimmerman Mikkenheim schrijvens naar Bantam afgezonden file 2617, folio 118
June 20, 1797 Ontfangene schrijvens van Samarang file 2617, folio 118
June 20, 1797 Aangebragte schrijvens van Ternaten file 2617, folio 119
June 20, 1797 Dit gouvernement is door den Engelschen geïnvadeert file 2617, folio 119-122
June 20, 1797 Welke tijding men wegens Manado heeft ontfangen file 2617, folio 122-123
June 21, 1797 Per het schip Regt door Zee ontfangene schrijvens van Samarang en onderhorige comptoiren file 2617, folio 123
June 21, 1797 Ook van Bantam file 2617, folio 123-124
June 21, 1797 Over den landweg schrijvens naar Samarang verzonden file 2617, folio 124
June 21, 1797 Nevensvermelde papieren aan den capitain militair George Fredrik Winkelman file 2617, folio 124