Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 15, 1677 d’Heeren Rijckloff van Goens en Speelman bij survivance tot gouverneur en directeur generael van India genomineert file 2481, folio 252
June 15, 1677 d’Heeren Balthasar Bort en Anthonio Hurdt geordonneert op Batavia te komen file 2481, folio 252
June 15, 1677 Alsoock d’Hr. Hendrick van Rheede die tot Extraordinaris Raat van India zijn gepromoveert file 2481, folio 252-253
June 15, 1677 En oock noch heden geïntroduceert file 2481, folio 253
June 15, 1677 De schepen Soesdijck en Blauwen Hulcq uyt het vaderlant op de rheede file 2481, folio 253-254
June 15, 1677 De Swaertvis naer Bantam file 2481, folio 255
June 16, 1677 Het schip het Wapen van Middelburgh na Japan met d’Ed. heer Albert Brevincq file 2481, folio 256
June 16, 1677 De Croonvogel naer Toncquin file 2481, folio 257
June 17, 1677 Brant achter het Ambonse in het Javaanse quartier deser stede file 2481, folio 257
June 18, 1677 Schrijven van den resident Caef tot Bantam file 2481, folio 257-260
June 18, 1677 Overgelevert rapport van d’Hr. Wilhelm Volger wegens de Suratse directie file 2481, folio 260
June 19, 1677 Saxenburgh, Oosterblocker, de Grave, Swanenburgh, Udam en Goylant naer Bengale file 2481, folio 260-261
June 19, 1677 Briefje van Bantam file 2481, folio 261
June 19, 1677 En daernevens oock een advisie van d’opperhoofden van het schip de Betuwe file 2481, folio 262
June 20, 1677 Het schip de Betuwe van Chormandel over Sumatra’s westkust file 2481, folio 262
June 20, 1677 Tijdingen daer met van de kust file 2481, folio 262-264
June 20, 1677 Item oock cargasoen en advisen daermede van Sumatra’s westkust file 2481, folio 264
June 22, 1677 Het schip den Eendragt naer Palembangh file 2481, folio 264
June 22, 1677 Resolutie om de confiscatiën in plaets van de diaconye het lazarus huys te doen komen[14] file 2481, folio 265
June 23, 1677 Het Huys te Cleeff van Java’s Oostcust uyt den treyn van d’Hr. Speelman file 2481, folio 265