Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 5, 1677 Bij d’Hr. Anthonio Hurdts visite in Ternaten was het gebesoigneerde met Majuda anno 1676 alhier door den conincq geratificeert file 2481, folio 238
June 5, 1677 Sober nagel gewasch deses jaers file 2481, folio 238
June 5, 1677 Tijdinge oock over Ambon van het quaet gedoente des Ternaatsen Koning Amsterdam file 2481, folio 238
June 5, 1677 Vertrecq van d’Hr. Robbertus Padbrugge uyt Ambon naer Ternaten file 2481, folio 239
June 6, 1677 Bevestigingh der nieuw geëligeerde borgerlijck stads collegianten file 2481, folio 239
June 8, 1677 De fluyt de Pijnacker van Java’s Oostcust komt terugge file 2481, folio 239
June 8, 1677 Met een missive van d’Hr. Speelman tot Sourabaya file 2481, folio 239-241
June 8, 1677 Briefje met de Pijnacker oock van den adsistent Jacob Binnendijck van Rembangh file 2481, folio 241
June 8, 1677 Resolutie om al de schepen uyt Japan na de Indische quartieren te senden file 2481, folio 241
June 8, 1677 Capitein Jan van Aaldorp overleden file 2481, folio 242
June 9, 1677 Cattenburgh van Japara met schrijven van d’Hr. Everard van der Schuur file 2481, folio 242-243
June 9, 1677 Tijdingh over van het overlijden van Japara van de president Wijbrant Dubbeldecop op Macassar en ’t belegeren van Goa file 2481, folio 244
June 9, 1677 De Croonvogel van Bantam file 2481, folio 244
June 9, 1677 Met schrijven van den resident Caef aldaer file 2481, folio 244-247
June 9, 1677 Mondelinge tijdinge van brant in de Engelse logie tot Bantam geweest door buscruyt veroorsaeckt file 2481, folio 248
June 11, 1677 Electie van officieren der borger schutterije deser stede file 2481, folio 248-249
June 11, 1677 De acht Bantamse fugativen verstaen terugh derwaerts te senden file 2481, folio 249
June 12, 1677 Briefje per Inlants vaertuygh aen d’Hr. Speelman op Java’s Oostcust file 2481, folio 249
June 12, 1677 Het schip Zuydpolsbroeck over Palimbangh naer Jamby file 2481, folio 249-250
June 13, 1677 Twee briefjes van de schepen Blauwen Hulcq en Soesdijck uyt de Straat Sunda komende van het vaderlant file 2481, folio 250