Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 23, 1677 Schrijven met gemelte Sparrendam oock van den coopman Everard van der Schuur tot Japara file 2481, folio 216-218
May 24, 1677 Schrijven van onsen Bantamsen resident Willem Caef file 2481, folio 218-219
May 26, 1677 De Croonvogel naer Bantam file 2481, folio 219-220
May 28, 1677 Brieven met borger vaertuygh van d’Hr. Speelman en tijdinge van de veroveren van Sourabaya file 2481, folio 220-221
May 29, 1677 Een Engels schip van Bantam om te vertimmeren file 2481, folio 222
May 29, 1677 De schepen het Wapen van Zirckzee en Muyderbergh naer Chormandel file 2481, folio 222
May 29, 1677 Met oock een briefje over die wech aen de residenten tot Wingurla file 2481, folio 222-223
May 30, 1677 Veroveringh van Batavia geviert file 2481, folio 223
May 30, 1677 Item oock een dancksegginge gedaen over de bevogte victorie op Java’s Oostcust file 2481, folio 223
May 30, 1677 Gecontinueerde en verkore heeren schepenen deser stede file 2481, folio 223-224
May 31, 1677 Vreugde teekenen en 46 canonschoten van het Casteel en de stadt over de victorie van Sourabaya en Batavia’s verovering gedaen file 2481, folio 224
May 31, 1677 Aengekomen vaertuygen file 2481, folio 224-228
May 31, 1677 Afgaende vaertuygen file 2481, folio 229-231
May 31, 1677 Overledene file 2481, folio 231
May 31, 1677 Gedoopte file 2481, folio 232
May 31, 1677 Getrouwde file 2481, folio 232
May 31, 1677 Justitie file 2481, folio 232
May 31, 1677 Javanen file 2481, folio 233
June 2, 1677 Briefje aen onse gevangenen in Tayouan per de Engelsen over Bantam nevens eenige sustens file 2481, folio 234
June 2, 1677 Schrijven per borger vaertuygh aen d’Hr. Speelman file 2481, folio 234-235