Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 19, 1738 Het schip Nieuw Walcheren komt van Tagal met schrijvens file 2569, folio 417
Jan. 1, 1739 Sijn Hoog Edelheyt met den aanvang van dit nieuwe jaer gecongratuleert file 2570, folio 1-2
June 9, 1739 De nieuwe verkorene leden in de hiernevens gemelte collegiën beëdigt en de afgaande bedankt file 2570, folio 328-329
Aug. 1, 1739 Aanstelling van een nieuwe commandeur en equipagiemeester file 2570, folio 492
Jan. 1, 1740 Congratulatie aan Sijn Hoog Edelheyt met dit nieuwe ingegaene jaer gedaan file 2571, folio 1-2
May 30, 1740 De afgaende scheepenen werden bedankt en de nieuwe verkorenen leggen den eed af file 2571, folio 377-378
June 7, 1740 De afgaende leden in de hiernevens gemelte collegiën werden bedankt en de nieuwe verkorene den eed afgenomen file 2571, folio 403-404
Sept. 18, 1740 Arrivement te deser rheede van het schip Nieuw Walcheren file 2571, folio 668
May 30, 1741 De afgaende leeden van het Collegie van Schepenen werden bedankt en de nieuwe verkorene den eed afgenomen file 2572, folio 291
June 6, 1741 Verschijning in Haer Hoog Edelens vergaderinge van de hiernevens gemelte collegianten der collegiën waarbij de afgaande werden bedankt en den nieuwe geëligeerde beëdigt file 2572, folio 307
Nov. 6, 1741 Aftreding van Sijn Edelheyt Valckenier en authorisatie van den nieuwe gouverneur generaal den heere Johannes Thedens file 2572, folio 651
Nov. 6, 1741 De heeren van de Hooge Regeering alsmede de Collegiën van Justitie en Politie leggen af den eed van getrouwigtheyt aan den nieuwe Gouverneur Generaal Thedens file 2572, folio 657-658
Jan. 1, 1742 Sijn Hoog Edelheyt met den aanvang van het nieuwe jaar gecongratuleert file 2573, folio 2
Sept. 24, 1803 Komst van een nieuwe brik van Rembang file 2618, folio 83
July 2, 1804 Aankomst van de Americaanse brik Unior van Nieuw York file 2619, folio 71
July 15, 1804 Aankomst van het Americaans schip Ceres van Nieuw York file 2619, folio 74
May 31, 1805 [Liet het Americaans schp Veginie van Nieuw York ter deezer rheede het anker vallen] file 2620, folio 36
Dec. 11, 1807 Plechtige receptie bij de Hooge Regeering van de nieuw verkooren President van de Hooge Raad van Justitie, H.R. Maurisse file 2622, folio 236
May 24, 1713 Afscheyd Nieuwburg na Bantam file 2538, folio 362
July 5, 1713 Nieuwburg na Bantam file 2539, folio 575-576