Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 12, 1677 Nouvelles van Suratte, Persia, Mallabaar, Ceylon, de Caap en ’t patria file 2481, folio 195-197
May 12, 1677 Het hoecker de Baars over Palembangh en het jonck Japara direct na Jamby file 2481, folio 197-198
May 13, 1677 Het schip Poulerun van Mallabaar met den Edele commandeur Hendrick van Rheede file 2481, folio 198
May 13, 1677 Schrijven per Chinees vaertuygh van Macassar file 2481, folio 198
May 13, 1677 Onlusten tusschen Palacca en die van Goa opnieuw ontstaen file 2481, folio 199-200
May 13, 1677 En verdere tijdingen van daer file 2481, folio 200
May 14, 1677 Schrijven van d’Hr. Speelman voor Sourabaya per inlants vaertuygh file 2481, folio 200-202
May 14, 1677 Insinuatie door d’Hr. Speelman aen Troenajaja gedaen file 2481, folio 202-205
May 14, 1677 Acte van declaratie tegens gemelte Troena Jaja onder de Javanen alomme uytgegeven file 2481, folio 205-206
May 14, 1677 Schrijven per borger sloep aen d’Hr. Speelman naer Sourabaya file 2481, folio 206-207
May 14, 1677 Het jacht de Experiment nae Toncquin file 2481, folio 207
May 14, 1677 Schrijven daer met oock aen den coning en prins aldaer file 2481, folio 207
May 14, 1677 Dispositie van Haer Edelens wegens zeker fide commissie Chinees testament file 2481, folio 207-208
May 15, 1677 Briefje van den resident tot Bantam file 2481, folio 208
May 17, 1677 De Croonvogel van Palimbangh file 2481, folio 208-209
May 17, 1677 d’Ed. Abraham Struys een voyagie na Arracan geaccordeert file 2481, folio 209
May 17, 1677 Een nieuwe brugge over de revier bij Noortwijck te maeken file 2481, folio 209
May 19, 1677 Het Huys te Bergen naar Ceylon file 2481, folio 209-210
May 19, 1677 Schrijven van Bantam file 2481, folio 210-211
May 19, 1677 Item van den Deenschen agent Joachim Pauly tot Bantam file 2481, folio 211-212