Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 27, 1796 Mitsgaders na Banjermasing verzonden file 2616, folio 78
April 28, 1796 Verzondene schrijvens naar Bantam file 2616, folio 78
April 28, 1796 Per het vaartuig van den veerman Petrus schrijvens van Bantam aangebragt file 2616, folio 78
April 29, 1796 Het Noord Americaansch scheepje The Patty vertrekt naar Noord America file 2616, folio 78
April 29, 1796 Het Noord Americaansche schip The Eliza of New York is buyten Sunda’s engte voorbij de Prince eylanden gezonken file 2616, folio 79
April 29, 1796 Relaas wegens van het ontmoeten van het Noord Americaansch schip the Abigael in desselfs reise uit Nederland over de Caab na deeze hoofdplaats file 2616, folio 79-83
May 2, 1796 Ontfangene schrijvens van den Sulthan Anom te Cheribon file 2616, folio 83
May 3, 1796 Alsmede van Samarang met de schoender het Scharmoesje file 2616, folio 83
May 3, 1796 Per juragan Lauw Lianko schrijvens van Bantam aangebragt file 2616, folio 84
May 3, 1796 Komst van de bark Wilhelmina, de pantjallang Wilhelmina en de boeyer de Arnoldina met schrijvens van Cheribon file 2616, folio 84
May 3, 1796 Inhoud van een bericht opzigtelijk de overgave van Colombo aan de Engelschen file 2616, folio 84-87
May 3, 1796 En eenige articulen uit de Ceilonsche capitulatie file 2616, folio 87-90
May 4, 1796 Ontfangene translaat Maleidsche brief door den koning van Djohor en Pahang Sulthan Machmoed file 2616, folio 90
May 4, 1796 Over den landweg verzondene schrijvens naar Java file 2616, folio 90
May 4, 1796 En naar Cheribon file 2616, folio 91
May 4, 1796 Schrijvens naar Bantam afgegeven file 2616, folio 91
May 6, 1796 Ontfangene schrijvens van Cheribon file 2616, folio 91
May 6, 1796 Per een particuliere chialoup schrijvens van Grisse aangebragt file 2616, folio 91
May 8, 1796 De pantjallang het Fortuyn vertrekt naar Java file 2616, folio 91
May 9, 1796 Komst van het Noord Americaansch schip The Lady Washington van Canton file 2616, folio 91-92