Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 22, 1796 Ontfangene schrijvens van Cheribon file 2616, folio 76
April 22, 1796 Per juragan Oedien schrijven na Palembang verzonden file 2616, folio 76
April 22, 1796 Het Noord Americnaasch schip The Elisa komt van Boston file 2616, folio 76-77
April 23, 1796 Het particulier schip Jupiter komt over Ceilon van Musquette file 2616, folio 77
April 23, 1796 Met nevensvermelde onaangename tijding wegens de overgang van Ceilon aan den Engelschen ‘alsmeede dat volgens gerugten eerstdaags naar herwaarts stond over te komen een vloot van 40 zeylen welke bezig waaren om de nodige victuali in te neemen’ file 2616, folio 77
April 25, 1796 Komst van het Deensch schip Amaliënburg van Poelo Pinang file 2616, folio 77
April 26, 1796 Vertrek van het Americaansch scheepje Le Isle Patty of Boston naar Mauritius file 2616, folio 77
April 26, 1796 Per juragan Abdul Rachman schrijvens van Bantam ontfangen file 2616, folio 77
April 27, 1796 Een placcaat wegens de uitvoer van contanten door de jonk naar China afgekondigd[37] file 2616, folio 77-78
April 27, 1796 Per twee inlandsche vaartuigen aangebragte schrijvens van Bantam file 2616, folio 78
April 27, 1796 Over den landweg verzondene schrijvens naar Samarang file 2616, folio 78
April 27, 1796 En naar Cheribon file 2616, folio 78
April 27, 1796 Mitsgaders na Banjermasing verzonden file 2616, folio 78
April 28, 1796 Verzondene schrijvens naar Bantam file 2616, folio 78
April 28, 1796 Per het vaartuig van den veerman Petrus schrijvens van Bantam aangebragt file 2616, folio 78
April 29, 1796 Het Noord Americaansch scheepje The Patty vertrekt naar Noord America file 2616, folio 78
April 29, 1796 Het Noord Americaansche schip The Eliza of New York is buyten Sunda’s engte voorbij de Prince eylanden gezonken file 2616, folio 79
April 29, 1796 Relaas wegens van het ontmoeten van het Noord Americaansch schip the Abigael in desselfs reise uit Nederland over de Caab na deeze hoofdplaats file 2616, folio 79-83
May 2, 1796 Ontfangene schrijvens van den Sulthan Anom te Cheribon file 2616, folio 83
May 3, 1796 Alsmede van Samarang met de schoender het Scharmoesje file 2616, folio 83