Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 26, 1667 [In Samarang met 10 vercierde vaertuygen aen lant gebragt, alwaer voor sijn E. En sijn suyte een treffelijcke woningh was toegestelt] file 2470, folio 244
Sept. 26, 1667 Een briefjen van het schip de Jonge Prins comende uyt het vaderlant file 2470, folio 245
Sept. 26, 1667 Een vaertuygh derwaerts file 2470, folio 245
Sept. 25, 1667 Het fluytje de Mees nae Coutchin file 2470, folio 243-244
Sept. 24, 1667 d’Hr. directeur generaal Carel Hartzinck overleden file 2470, folio 241
Sept. 24, 1667 Wort begraven file 2470, folio 241-243
Sept. 22, 1667 Het Raethuys van Amsterdam van Chormandel over Malacca file 2470, folio 240-241
Sept. 20, 1667 Brederode nae Surattae over Seylon file 2470, folio 238-239
Sept. 20, 1667 Nuysenburgh nae Persia file 2470, folio 239
Sept. 20, 1667 Rijsende Zon, Mars en de Liefde nae Seylon file 2470, folio 240
Sept. 17, 1667 Het jagt den Achilles met ijserhout van Cracatouw gekomen file 2470, folio 237
Sept. 17, 1667 [De Javanen tot Bantam wierden dagelijcx geoeffent en geleert met het musquet om te gaen, verlangende seer nae den uytslag van den oorlog met ons en Macassar] file 2470, folio 237
Sept. 17, 1667 Het vrijmans vaertuygh van Guillam Gelijnse van Macassar over Japara file 2470, folio 237
Sept. 17, 1667 Met schrijven van Macassar van d’Hr. Speelman file 2470, folio 238
Sept. 17, 1667 Een slaef vermoort file 2470, folio 238
Sept. 16, 1667 Afgesondene van Berbes vertrecken nae huys file 2470, folio 236
Sept. 16, 1667 Met een briefjen van den licentmeester Jan van Wesenhagen aen den regent aldaer file 2470, folio 236
Sept. 16, 1667 Een briefjen van den licentmeester nae Craoan file 2470, folio 236-237
Sept. 15, 1667 De Goude Leeuw nae Macassar file 2470, folio 235-236
Sept. 13, 1667 Het jagt Purmerlant nae Macassar file 2470, folio 235