Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 19, 1795 Ontfangene schrijvens van Bantam file 2615, folio 74
June 20, 1795 Verzondene papieren naar Macassar met het vaartuig van den burger Groos file 2615, folio 74
June 20, 1795 Komst van het schip Vreedenburg van Ceilon file 2615, folio 74
June 20, 1795 Met de adviesen der ministers aldaar alsmeede van Mallabaar en Palliacatta file 2615, folio 74
June 21, 1795 Twee Engelse schepen de Armenian Marchant en de Fransjer naar Bancahoeloe en Borneo vertrokken file 2615, folio 74
June 21, 1795 Het Deensch schip de Generaal Amer vertrekt naar Bancahoeloe file 2615, folio 74
June 22, 1795 Komst van het Engels schip Armenian van Malacca file 2615, folio 74
June 23, 1795 Verzondene schrijvens naar Java en Cheribon file 2615, folio 74
June 25, 1795 De schoonder het Vlugge Marsje en de galey de Waaker naar Java vertrokken file 2615, folio 75
June 25, 1795 Ontfangene schrijvens van Bantam file 2615, folio 75
June 27, 1795 Terechtgestelde delinquanten bij den Raad van Justitie file 2615, folio 75
June 27, 1795 Vertrek van de brik de Beschermer naar Straat Sunda file 2615, folio 75
June 27, 1795 Verzonden schrijvens naar Malacca met de pantjallang Trangano file 2615, folio 75-76
June 29, 1795 Het schip Recht door Zee retourneerd van Cheribon file 2615, folio 76
June 30, 1795 Een placcaat afgekondigt ‘waarbij de ministers en bediendens op de respectieve buitencomptoiren geïnterdiceerd worden, eenige de minste monoplie in den particulieren handel te drijven’ file 2615, folio 76
June 30, 1795 Aangebragte schrijvens van Rembang met den Chinesen Lim Oko en Lim Ongkoo file 2615, folio 76
June 30, 1795 Aangebragte schrijvens van Macassar met den Chinees Tjoa LandVang file 2615, folio 76
July 1, 1795 Aangebragte schrijvens van Bantam file 2615, folio 76
July 1, 1795 Ontfangene tijding van daar nopens drie Fransche scheepen file 2615, folio 76
July 1, 1795 Het veroveren van het Engelsch schip de Armenian Marchant file 2615, folio 76-77