Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 5, 1687 Het schip Zallant uyt Europa over de Caap op de Bataviase rhede met 244 coppen als 140 zeevarende, 96 militairen, 3 vrouwen, 5 kinderen nevens den predicant Gerard Lamverman? file 2502, folio 368
Oct. 29, 1687 ’t Getal der coppen van zeevarende en militairen file 2502, folio 833
Feb. 19, 1704 Besluyt van ’t jagt Noordgouw met 65 zeevarende te bemannen file 2525, folio 95
March 30, 1706 Aen de zeevarende te deser rheede goedgevonden broot in plaets van rijst te verstrekken file 2528, folio
Feb. 6, 1717 Meerhuysen van het vaderland met 79 zeevarende file 2545, folio 77-78
Aug. 29, 1684 Derthien zeevarende van ’t schip Africa de gagie weder toegevoegt file 2497, folio 1006
March 15, 1680 Getal der zeevarende en militairen op de vertreckende retourschepen file 2486, folio 276-277
Jan. 21, 1678 Resolutie over het employ der zeevarende officieren om de onnute, onbequaeme aff te dancken[24] file 2482, folio 55-56
June 6, 1678 Getal der militairen en zeevarende met China hier aangebracht file 2482, folio 445-446
June 6, 1678 Getal der militairen en zeevarende met het Lant van Schouwen hier aangebracht file 2482, folio 447
Feb. 7, 1679 Getal der zeevarende militairen op de 7 vooraff vertrocke retourschepen Africa, Hendrik Maurits, America, Macassar, Hellevoetsluys, en Juffr. Maria bevonden file 2484, folio 85-86
Feb. 28, 1730 Het theeschip Schuytwijk gemonstert en bemand gevonden met 80 zeevarende en een passagier file 2564, folio 132
March 12, 1720 Lakenman uyt het vaderland met 69 zeevarende file 2550, folio 160-161
Nov. 15, 1762 De Engelsche chialoup de Zeenimph van Bancahoeloe gearriveerd, groot 25 tonnen bemand met een Europees en 10 Moorse zeevarende file 2592, folio 203
Aug. 19, 1746 Zeevarende, militairen en koppen te zamen file 2576, folio 167
June 16, 1693 Eenige matrosen van de straffe der kettingh gepardonneert en weder aangenomen door gebreck van zeevarenden file 2511, folio 523-524
Feb. 6, 1703 Nevens een lijst van alle zeevarenden onder den datum van gisteren in wesen bevonden file 2524, folio 51
Sept. 17, 1791 Afgave van biljetten wegens de verbetering van de logies der zeevarenden en ambagtslieden op de equipagiewerff[9] file 2612, folio 87
March 27, 1722 Land- en zeevegterije, en wegens Pangerang Mancoeboemy en Sulthan Ratoe file 2554, folio 221-222
Feb. 21, 1667 De Zeevenster een vrijmans vaertuygh nae Tonckin file 2470, folio 41