Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 30, 1787 Arrive van het schip de Zeeuw van Mallabaar file 2610, folio 56
May 1, 1787 Ontvangst der met de Zeeuw van Cochin aangebragte brieven file 2610, folio 57-58
July 19, 1787 Alsmede van Java per het schip de Zeeuw file 2610, folio 97
July 21, 1787 Vertrek van de scheepen de Zeeuw en Berkhout naar Samarang file 2610, folio 101
Oct. 4, 1787 Arrive van de Zeeuw van Samarang file 2610, folio 131
Dec. 18, 1787 Arrive van het Zeeuws schip St. Laurens uit Nederland file 2610, folio 159
Jan. 31, 1795 [Het Zeeuws kamerschip West Capelle uit Nederland gearriveerd] file 2615, folio 7
Dec. 4, 1709 ’t Zeeuwse schip de Overwinnaar door twee Francen genomen en in Mocha opgebragt file 2533, folio 679
Feb. 16, 1711 Siektens en sterffte op 3 uytkomende Zeeuwse schepen file 2535, folio 150-152
Sept. 24, 1728 Item van twee Zeeuwse en vier Caabse briefjes per den boekhouder van het uytkomende schip Meyenberg file 2561, folio 517-518
Aug. 8, 1720 Briefje van Bantam en de Zeeuwse bhare Valkenisse file 2551, folio 478-479
July 18, 1755 Een briefje van Bantam en het Zeeuwse schip Middelburg ontfangen file 2585, folio 94
July 20, 1755 Met het Zeeuwse schip Oost Capelle schrijvens der Heeren Meesters en van de Caab ontfangen file 2585, folio 95
May 26, 1758 Intusschen dat het Zeeuwse kamerschip de Hercules ter rheede arriveert file 2588, folio 83
April 29, 1760 Arrive van het Zeeuwse kamerschip Keukenhof file 2590, folio 16
July 15, 1761 Het Zeeuwse schip Noord Beveland in Straat Sunda file 2591, folio 193
May 12, 1764 Ontfangst der Amsterdamse, Zeeuwse en Caabse papieren file 2594, folio 64
May 17, 1764 Als ook het Amsterdamse en het Zeeuwse schip Keukenhoff en ’t Huys Om file 2594, folio 69
May 6, 1768 Een Zeeuwse kamerbriefje van hetzelve file 2595, folio 63
Dec. 14, 1768 Arrive van het Zeeuwse kamerschip Westerveld file 2595, folio 142