Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 1, 1794 Met tijding file 2614, folio 168
Nov. 2, 1794 Nader schrijvens van Bantam ontfangen met een nevensvermelde tijding file 2614, folio 168
Nov. 3, 1794 Per expresse nader schrijvens van Bantam ontfangen file 2614, folio 168
Nov. 3, 1794 Per den Chinees Tjee Djiesoey schrijvens naar Banda verzonden file 2614, folio 168
Nov. 4, 1794 ’s Lands fregat de Amazoon vertrekt naar het eiland Edam file 2614, folio 168-169
Nov. 4, 1794 Per den Chinees Han Tjanko schrijvens van Java aangebragt file 2614, folio 169
Nov. 4, 1794 Alsmede per expresse van Bantam file 2614, folio 169
Nov. 4, 1794 De chialoup de Wilhelmina, de pantjallang de Wilhelmina en de boeyer de Arnoldina van Cheribon gearriveerd met schrijvens file 2614, folio 169
Nov. 5, 1794 Over den landweg schrijvens naar Java verzonden file 2614, folio 169
Nov. 5, 1794 Als ook naar Cheribon file 2614, folio 169
Nov. 5, 1794 Schrijvens naar Bantam verzonden file 2614, folio 169
Nov. 5, 1794 De scheepen Teylingen, Ceilon en de brik Harlingen van Ceilon gearriveerd file 2614, folio 169
Nov. 5, 1794 Nevens St. Laurens en de het particuliere schip Elisabeth van Souratta file 2614, folio 169
Nov. 5, 1794 Met den heer directeur generaal Willem Jacob van de Graaff file 2614, folio 169
Nov. 5, 1794 De Eendracht en Noord Holland uit Nederland gearriveerd file 2614, folio 169
Nov. 5, 1794 Met nevenvermelde schrijvens file 2614, folio 170
Nov. 5, 1794 De sterkte der manschappen van de Eendracht file 2614, folio 170
Nov. 5, 1794 De Fransch corvette Nathalia van Mauritius gearriveerd ter overbrenging der Hollandse krijgsgevangenen herwaards door de Fransche ministers te Mauritius gezonden file 2614, folio 171
Nov. 6, 1794 Ceremonieele receptie van den heer directeur generaal Willem Jacob van de Graaff file 2614, folio 171-172
Nov. 6, 1794 Ontfangene schrijvens van Souratta file 2614, folio 172