Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 5, 1794 Nevens St. Laurens en de het particuliere schip Elisabeth van Souratta file 2614, folio 169
Nov. 5, 1794 Met den heer directeur generaal Willem Jacob van de Graaff file 2614, folio 169
Nov. 5, 1794 De Eendracht en Noord Holland uit Nederland gearriveerd file 2614, folio 169
Nov. 5, 1794 Met nevenvermelde schrijvens file 2614, folio 170
Nov. 5, 1794 De sterkte der manschappen van de Eendracht file 2614, folio 170
Nov. 5, 1794 De Fransch corvette Nathalia van Mauritius gearriveerd ter overbrenging der Hollandse krijgsgevangenen herwaards door de Fransche ministers te Mauritius gezonden file 2614, folio 171
Nov. 6, 1794 Ceremonieele receptie van den heer directeur generaal Willem Jacob van de Graaff file 2614, folio 171-172
Nov. 6, 1794 Ontfangene schrijvens van Souratta file 2614, folio 172
Nov. 7, 1794 De Amazoon komt van het eiland Edam file 2614, folio 172
Nov. 8, 1794 Het particulier schip Java’s Welvaren naar de Cust vertrokken file 2614, folio 172
Nov. 8, 1794 De pantjallang Maria van Timor gearriveerd file 2614, folio 172
Nov. 8, 1794 De Edele heer Raad Extra-ordinair en President van het Collegie van Curatoren en Scholarchen Steven Poeleman overleden file 2614, folio 173
Nov. 9, 1794 De bark de Vreede Lief vertrekt naar Banjermassing file 2614, folio 173
Nov. 9, 1794 De Portugeese snauw Charlotta van Timor gearriveerd file 2614, folio 173
Nov. 9, 1794 Het lijk van den heer Raad Extra-ordinair Steven Poeleman begraven file 2614, folio 173
Nov. 10, 1794 Ontfangene Javase papieren met den Chinees Han Siokko, per de pantjallang Maria en over den landweg verzonden file 2614, folio 173
Nov. 10, 1794 Ontfangene schrijvens van Macassar file 2614, folio 173
Nov. 10, 1794 Per de Engelse brik The Calcatta schrijvens van Bengalen aangebragt file 2614, folio 173
Nov. 10, 1794 Schrijvens van Malacca ontfangen file 2614, folio 173
Nov. 10, 1794 Alsmede van Ceilon, Mallabaar en Palleacatta missiven file 2614, folio 173