Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 26, 1794 Ontfangene schrijvens van Samarang file 2614, folio 87
June 26, 1794 Per den veerman Achmat schrijvens van Bantam aangebragt file 2614, folio 87
June 27, 1794 Het Engelse esquader William Pitt, Brittania, Houghton, Nonesuch en de cotter Nantelus naar Bengalen vertrokken file 2614, folio 87
June 27, 1794 Nevens twee andere Engelse particuliere The Jackall en Duke Clarence file 2614, folio 88
June 27, 1794 En twee Noord Americaanse schepen Enterprise en America naar Bengalen vertrokken file 2614, folio 88
June 27, 1794 Verzondene schrijvens met het esquader file 2614, folio 88
June 28, 1794 De Amazoon en de Zwaan naar Straat Sunda ter bekruysing file 2614, folio 88
June 30, 1794 Het Engelsch schip Necobar gearriveerd van Madras file 2614, folio 88
July 1, 1794 Het cartelschip Schaagen vertrekt naar Mauritius met Franse krijgsgevangenen file 2614, folio 88
July 1, 1794 Het Engelsch schip The Spieke vertrekt naar Bengalen file 2614, folio 88
July 1, 1794 Staatreekening van heemraden ingelijft file 2614, folio 88-104
July 1, 1794 Schrijvens van Bantam ontfangen file 2614, folio 105
July 1, 1794 Per de bark de Herstelder schrijvens van Java aangebragt file 2614, folio 105
July 3, 1794 Afgegeven billetten waarbij alle ingezeetenen dat van de Compagnie het drijven van handel in arak en suyker gepermitteerd worden zonder bemoeynis van den commandeur en sabandhaar file 2614, folio 105
July 3, 1794 Ontfangene schrijvens van Java file 2614, folio 105
July 3, 1794 Het Vlugge Marsje van Samarang gearriveerd file 2614, folio 105
July 3, 1794 De chialoup de Lankmoedigheid van Banjermassing gearriveerd file 2614, folio 106
July 3, 1794 Het Engels schip The Elisa van Madras gearriveerd file 2614, folio 106
July 4, 1794 Een billet nopens de vergunning aan compagniesingezetenen tot het drijven van handel in arak en suyker[13] file 2614, folio 106
July 4, 1794 Schrijvens van Bantam ontfangen file 2614, folio 106