Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 23, 1794 Afgezonden schrijvens aan Lord Mackartny Brittanische ambassadeur te China ;bij aankomst van China onder het Noorder eyland van ’s koningsschip The Lion’ file 2614, folio 52
March 23, 1794 Schrijvens na de Caab verzonden file 2614, folio 52
March 24, 1794 Het Engelsch esquader bestaande in de scheepen William Pitt, Nonesuch, Houghton, Brittania en de brik Nantelus van Bancahoeloe gearriveerd file 2614, folio 52-53
March 25, 1794 Het Engelsch koningschip Brittanje naar Nieuw Holland en het Genueesch schip La Citade de Genoa naar Cabo de Goede Hoop vertrokken file 2614, folio 53
March 25, 1794 Ontfangene schrijvens van Bantam file 2614, folio 53
March 25, 1794 En per de paketboot de Vlijt schrijvens naar Bantam afgevaardigt file 2614, folio 53
March 26, 1794 Afgezondene schrijvens naar Samarang met de Amazoon file 2614, folio 54
March 26, 1794 Over den landweg schrijvens naar Cheribon verzonden file 2614, folio 54
March 27, 1794 ’s Landsfregat de Amazoon vertrekt naar Java file 2614, folio 54
March 27, 1794 Den resident van Japara Gijsbrand François Henry Vincent vaart over file 2614, folio 54
March 30, 1794 Vertrek van het Engelsch schip The Reseach naar Bancahoeloe file 2614, folio 55
March 30, 1794 Met den deserteur Robbert Leycester file 2614, folio 55
April 1, 1794 Het schip de Zwaan vertrekt naar Java file 2614, folio 55
April 1, 1794 Aangebragte schrijvens van Samarang file 2614, folio 55
April 1, 1794 En verzondene derweaarts file 2614, folio 55
April 2, 1794 De paketboot de Vlijt na Bantam reisvorderden file 2614, folio 55
April 2, 1794 De pantjallang Sourabaya arriveerd van Sourabaya file 2614, folio 55
April 2, 1794 Verzondene schrijvens naar Samarang file 2614, folio 56
April 3, 1794 Ontfangene schrijvens van Cheribon file 2614, folio 56
April 4, 1794 Ook van Java file 2614, folio 56