Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 3, 1794 Ontfangene schrijvens van den geweezen herwaards gouverneur Alexander Cornabé file 2614, folio 19
Feb. 3, 1794 Verzondene schrijvens naar Samarang en Bantam file 2614, folio 19
Feb. 4, 1794 Het Hollands en Engelsch esquader met de Amazoon, de Zwaan, William Pitt, Houghton, Nonesuch, en Nantelus is naar Straat Sunda vertrokken file 2614, folio 20
Feb. 4, 1794 Ontfangene schrijvens over Bancahoeloe uit Nederland per het Engelsch schip Pigot file 2614, folio 20
Feb. 4, 1794 Tijding dat Padang door ’t Fransche freguat La Ville de Bordeaux veroverd is file 2614, folio 20-21
Feb. 4, 1794 Schrijvens van Bantam ontfangen file 2614, folio 21
Feb. 4, 1794 Een nadere derwaards verzonden file 2614, folio 21
Feb. 7, 1794 Ontfangene schrijvens van de Commissarissen Generaal file 2614, folio 22
Feb. 7, 1794 Zoomede van Samarang file 2614, folio 22
Feb. 7, 1794 En ook van Cheribon file 2614, folio 22
Feb. 7, 1794 Mitsgaders van Bantam file 2614, folio 22
Feb. 7, 1794 Per de paketboot de Luchtbol verzondene schrijvens naar Banda file 2614, folio 22
Feb. 7, 1794 Per Nederlands Welvaren schrijvens naar Ambon verzonden file 2614, folio 22
Feb. 8, 1794 Insgelijks naar Java met de Luchtbol file 2614, folio 23
Feb. 9, 1794 Nadere schrijvens naar Java per gemelte paketboot file 2614, folio 23
Feb. 10, 1794 Vertrek van de paketboot de Luchtbol naar Banda file 2614, folio 23
Feb. 10, 1794 De cotter de Patriot naar Straat Sunda ter bekruysing file 2614, folio 23
Feb. 10, 1794 Depeche van de pantjallang de Maria naar Timor file 2614, folio 23
Feb. 11, 1794 Ontfangene schrijvens van Bantam file 2614, folio 24
Feb. 11, 1794 Het Engelsch koningschip Brittanje van Nieuw Holland gearriveerd file 2614, folio 24