Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 13, 1792 Gehouden executie bij den Raad van Justitie file 2613, folio 90-92
Oct. 13, 1792 Gehouden verlossing der militairen file 2613, folio 92
Oct. 13, 1792 De Edele heer Adriaan Moens werd begraven file 2613, folio 92
Oct. 16, 1792 Schrijvens van den resident en Cheribonsche vorsten ontfangen file 2613, folio 92
Oct. 17, 1792 Jaarlijkse bededag gecelebreerd file 2613, folio 92-96
Oct. 17, 1792 Het Engels schip Ceres van Bombay gearriveerd file 2613, folio 97
Oct. 18, 1792 Eerste tromslag voor het retourschip Nieuwstad file 2613, folio 97
Oct. 18, 1792 Het Fransch particulier schip Le Hirondel van Mauritius gearriveerd file 2613, folio 97
Oct. 19, 1792 Tweede tromslag voor Nieuwstad file 2613, folio 97
Oct. 19, 1792 Twee Fransche schepen La Bienneme en La Patriot arriveerden van Mauritius file 2613, folio 97
Oct. 19, 1792 Schrijvens naar Cheribon per expresse verzonden file 2613, folio 97
Oct. 20, 1792 Derde tromlsag voor het schip Nieuwstad file 2613, folio 97
Oct. 20, 1792 Aangebragte schrijvens van Java file 2613, folio 97
Oct. 20, 1792 Per den oud capitein der burgerij te Macassar Rosenquist schrijvens naar Ambon verzonden file 2613, folio 97
Oct. 21, 1792 Komst van het Americaans scheepje America van Mauritius file 2613, folio 97-98
Oct. 22, 1792 Het schip Nieuwstad vertrekt naar Nederland file 2613, folio 98
Oct. 23, 1792 Met nevensvermelde papieren file 2613, folio 98
Oct. 23, 1792 Het Fransch schip Le Resolu van Mauritius gearriveerd file 2613, folio 98
Oct. 24, 1792 De Edele heer Charles Louis Colmont, oud brigadier en hoofd der militie, overleden file 2613, folio 98
Oct. 25, 1792 En werd begraven file 2613, folio 98