Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 2, 1791 Dies lading file 2612, folio 123
Dec. 4, 1791 Vertrek van het genoemde schip de Mentor file 2612, folio 123
Dec. 4, 1791 En twee Engelse scheepen The Darius en The Succes naar Bombay file 2612, folio 123
Dec. 4, 1791 Komst van het schip de Zeebouwer van Palleacatta met schrijvens en nevenstaande lading file 2612, folio 123
Dec. 5, 1791 Een placcaat nopens het opbrengen van een vrijwillige recognitie door alle verkrijgers van ambten of bedieningen file 2612, folio 124
Dec. 5, 1791 De pantjallang de Wilhelmina vertrekt naar Cheribon file 2612, folio 124
Dec. 5, 1791 Ontfangene schrijvens van Cheribon file 2612, folio 124
Dec. 5, 1791 Per juragan Abdul Latief scrhrijvens van Bantam aangebragt file 2612, folio 124
Dec. 5, 1791 Over den landweg schrijvens van Samarang aangebragt file 2612, folio 124
Dec. 6, 1791 Per de bark de Lankmoedigheid schrijvens van Pontiana aangebragt file 2612, folio 124-125
Dec. 7, 1791 Ontfangene schrijvens van Macassar benevens een translaat Maleidsche brief door den koning van Dompo file 2612, folio 125
Dec. 7, 1791 Per de Geertruida verzondene schrijvens naar Samarang file 2612, folio 125
Dec. 7, 1791 Twee Americaanse schepen The Gouverneur Bouwdoun en The President Washington van Bombay gearriveerd, ‘de wil hebbende naar Canton’ file 2612, folio 125
Dec. 7, 1791 Het Fransch schip La Faunette van Mauritius gearriveerd file 2612, folio 125
Dec. 8, 1791 Ontfangene translaatbrieven van Pontiana en Mampauwa file 2612, folio 126
Dec. 8, 1791 Het Engels particulier schip The Mary van Bengalen gearriveerd file 2612, folio 126
Dec. 9, 1791 De Geertruida vertrekt naar Java file 2612, folio 126
Dec. 9, 1791 Ontfangene schrijvens van Bengalen met The Mary file 2612, folio 126
Dec. 12, 1791 De kruysligter de Batavier vertrekt naar Bantan file 2612, folio 126
Dec. 12, 1791 En de pantjallang de Onderneemer naar het Noorder eiland file 2612, folio 126