Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 20, 1791 Met nevenstaande papieren file 2612, folio 72
Aug. 23, 1791 Schrijvens van Cheribon aangebragt file 2612, folio 75
Aug. 24, 1791 Verjaardag van de Erfprins Willem Frederik gevierd file 2612, folio 75
Aug. 24, 1791 Per het schip de Batavier schrijvens naar Java verzonden file 2612, folio 75
Aug. 25, 1791 Vertrek van galwet de Snelheid naar Samarang file 2612, folio 75
Aug. 26, 1791 De Batavier vertrekt naaar Java file 2612, folio 75
Aug. 26, 1791 Het Portugeesch schip Macao Marchante vertrekt naar China met schrijvens aan de supercargas te Canton file 2612, folio 75-76
Aug. 29, 1791 Twee scheepen Macao Marchante en de Geertruida onder zeil, het eerste naar Macao en het tweede naar Java file 2612, folio 76
Aug. 29, 1791 Afgave van advertentie nopens de aanbesteeding van het uitdiepen van ’s Compagnies maste of schuyldok buiten de Vierkantspoort file 2612, folio 76
Aug. 29, 1791 Per de Bellona schrijvens naar Palembang verzonden file 2612, folio 76
Aug. 29, 1791 De cotter de Patriot reverteerd van Banda file 2612, folio 76
Aug. 29, 1791 De kruysligter Stad en Lande en de chiampan de Schol van Straat Sunda file 2612, folio 76
Aug. 30, 1791 Vertrek van de Spaanse brik La Chille naar Mauritius file 2612, folio 76
Aug. 30, 1791 Staat van de diaconycassa file 2612, folio 76-77
Aug. 30, 1791 Schrijvens van Samarang aangebragt file 2612, folio 78
Aug. 30, 1791 De pantjallang de Dankbaarheid naar Sourabaya met schrijvens file 2612, folio 78
Aug. 30, 1791 De paketboot de Kraay uit Nederland gearriveerd met nevenstaande lading file 2612, folio 78
Aug. 31, 1791 Aangebragte papieren per de paketboot de Kraay file 2612, folio 78
Aug. 31, 1791 De Edele heer Hendrik van Stockum als directeur generaal bevestigd file 2612, folio 78
Aug. 31, 1791 Ontvangene schrijvens van Bantam file 2612, folio 79