Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 22, 1676 [Den borger Willem Mauray met sijn scheepje van Batavia op Bantam aengekomen] file 2480, folio 502
Dec. 22, 1676 Cornelia Nieuweroode veniam aegendi tegens haer man vergunt file 2480, folio 502
Dec. 23, 1676 Het jachtje de Anna na Java’s Oostcust en Samarang met d’Hr. Jacob Couper file 2480, folio 502-503
Dec. 25, 1676 Mondeling tijdinge van Java’s Oostcust onseker file 2480, folio 503
Dec. 25, 1676 Scheydmaal van d’Hr. Speelman file 2480, folio 503
Dec. 26, 1676 De krijgsmacht gedestineert onder d’Hr. Speelman naar Java gaat nae boort file 2480, folio 504
Dec. 26, 1676 In vijff Nederlandze compagniën verdeelt file 2480, folio 504
Dec. 26, 1676 Vier compagniën Inlandze zoldaten gaen oock mede file 2480, folio 504
Dec. 26, 1676 Schrijven van Bantam file 2480, folio 505
Dec. 27, 1676 De fluyt de Geele Beer uyt hat vaderlandt file 2480, folio 505-506
Dec. 27, 1676 Schrijven daar met uyt het patria en van de Caap file 2480, folio 506
Dec. 27, 1676 En tijdingen file 2480, folio 506
Dec. 28, 1676 De gesanten van Bima en Dompo krijgen hun afscheyt file 2480, folio 507
Dec. 28, 1676 Briefjes aan den Coning van Bima, Dompo en Tambora file 2480, folio 507
Dec. 28, 1676 Versoucken van den Boutonzen gesant en de dispositie daar op file 2480, folio 507
Dec. 29, 1676 Overgelevert geschrift van den Ternaatze gesant Celebe met een antwoort daar op file 2480, folio 507-508
Dec. 29, 1676 d’Hr. Speelman naar boort file 2480, folio 508
Dec. 29, 1676 d’Ed. Robbert Padtbrugge als gouverneur van Ternaten voorgestelt file 2480, folio 509
Dec. 29, 1676 De vloot na d’Oost onder zeyl onder d’Hr. Admiraal Speelman file 2480, folio 509
Dec. 29, 1676 Daarbij 5 bodems voor Amboina, Banda, Ternaten, Macassar en Timor file 2480, folio 509