Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 21, 1790 Per de Kraay schrijvens naar Samarang verzonden file 2611, folio 152
Oct. 22, 1790 Schrijvens van Cheribon ontfangen file 2611, folio 153
Oct. 22, 1790 De paketboot de Faam reverteerd van Bantan file 2611, folio 153
Oct. 22, 1790 Het schip Gouda erlangd zijn depeche naar Zeeland file 2611, folio 153
Oct. 22, 1790 Aangebragte schrijvens daarmede file 2611, folio 153
Oct. 23, 1790 De galjoot de Kraay naar Samarang vertrokken file 2611, folio 153
Oct. 23, 1790 Tweede tromslag voor het retourschip de Constantia file 2611, folio 153
Oct. 23, 1790 Aangebragte schrijvens van Souratta file 2611, folio 154
Oct. 23, 1790 Schrijvens van Bantam aangebragt file 2611, folio 154
Oct. 23, 1790 Over den landweg van Samarang schrijvens aangebragt file 2611, folio 154
Oct. 24, 1790 Afgave van biljetten nopens het gebruik van olie file 2611, folio 154
Oct. 30, 1790 Tweede tromslag voor de twee retourschepen de Schelde en Regtdoor Zee file 2611, folio 159
Oct. 30, 1790 En de bark de Voorsigtigheid vertrekt naar Bengalen file 2611, folio 159
Oct. 30, 1790 Komst van het Engelsch schip Mary van Bombay file 2611, folio 159
Oct. 30, 1790 Ontfangene schrijvens van Mallabaar daarmede file 2611, folio 159
Oct. 30, 1790 De Cornelia Adriana arriveerd van Samarang file 2611, folio 160
Oct. 30, 1790 Schrijvens naar Samarang verzonden file 2611, folio 160
Nov. 1, 1790 De laatste tromslag voor de retourscheepen de Schelde en Regtdoor Zee file 2611, folio 160
Nov. 3, 1790 De Jonge Orangeboom vertrekt file 2611, folio 161
Nov. 3, 1790 Depeche van de gemelte retourschepen met schrijvens voor Zeeland en Hoorn file 2611, folio 161