Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 12, 1676 Het schip Dordrecht van Chormandel file 2480, folio 427-428
Nov. 12, 1676 Briefje van den resident Caef tot Bantam file 2480, folio 428-429
Nov. 12, 1676 Schrijven per borger vaertuygh van Japara en d’Hr. Hendrick van Rheede uyt het jagt Brederoode file 2480, folio 429-430
Nov. 12, 1676 Briefje aan d’Hr. directeur de Haze in Bengaale over Bantam file 2480, folio 430
Nov. 12, 1676 Schrijven van Bantam van den resident Willem Caef file 2480, folio 430-431
Nov. 12, 1676 Juffrouw Laurens Pit overleden en begraven file 2480, folio 431
Nov. 12, 1676 Vastgestelde bededagh voor de retourvloot[9] file 2480, folio 431
Nov. 12, 1676 d’Ed. Davidt Strantwijck 120 guldens toegeleyt file 2480, folio 432
Nov. 14, 1676 Goylant uyt Bengale file 2480, folio 432
Nov. 16, 1676 d’Hr. Anthonio Pavilioen van Chormandel aan lant file 2480, folio 432
Nov. 16, 1676 Papieren en schrifturen met Sijn Edele ontfangen file 2480, folio 432-433
Nov. 16, 1676 Beroerte en belegeringh der Mooren tot Nagapatnam file 2480, folio 433-434
Nov. 16, 1676 Item revolutiën tot Jaffanapatnam file 2480, folio 434
Nov. 16, 1676 Wingurlaze nouvelles file 2480, folio 434-435
Nov. 17, 1676 De schepen Japan, het Huys te Cleeff, de Veluwe en Tulpenburgh van Chormandel op de rheede file 2480, folio 435-436
Nov. 17, 1676 Afgesant en briefje van den Jambysen Pangeran Depatty, en van den resident tot Bantam aan Sijn Edelheyt file 2480, folio 436-437
Nov. 17, 1676 d’Hr. Pavilioens familie aan landt en bij Sijn Edelheyt gelogieert file 2480, folio 437
Nov. 17, 1676 Dubbelt schrijven per borger chialoup van Malacca file 2480, folio 437
Nov. 18, 1676 Bededagh voor de retourvloot file 2480, folio 437
Nov. 18, 1676 Mondelinge tijdingh van Japara file 2480, folio 437