Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 20, 1787 Arrive van het particulier schip de Mentor uit Zeeland file 2610, folio 84
June 20, 1787 Derzelver lading file 2610, folio 84
June 21, 1787 Trompenburg van Samarang gearriveerd file 2610, folio 84-85
June 23, 1787 Schrijvens van Java ontvangen file 2610, folio 85
June 25, 1787 Vertrek van Zeeland en Rosenburg naar Japan file 2610, folio 85
June 25, 1787 Het vervoerde met dien bodem file 2610, folio 85
June 25, 1787 Schrijvens na derwaerds file 2610, folio 85
June 25, 1787 Schrijvens van Java ontvangen file 2610, folio 86
June 25, 1787 En ook van Timor per den burger Jansen file 2610, folio 86
June 27, 1787 Alsmede van Banda per den Chinees Ko Nayko aangebragt file 2610, folio 86
June 29, 1787 Per het schip Nederlands Welvaren schrijvens naar China verzonden file 2610, folio 86
June 30, 1787 Vertrek van de Onzekere en Nederlands Welvaren na Nederland en China file 2610, folio 87
June 30, 1787 Het vervoerde met dien bodems file 2610, folio 87
July 1, 1787 Afgave der biljetten tegens den aanbreng van Chineesche nieuwelingen file 2610, folio 87
July 2, 1787 Arrive van het Pruysch schip Fredrik Wilhelm van Embden file 2610, folio 88
July 4, 1787 Schrijvens van Cheribon ontfangen file 2610, folio 88
July 5, 1787 Arrive van de Admiraal de Suffren uit Nederland file 2610, folio 88
July 5, 1787 Welke papieren daarmede ontfangen zijn file 2610, folio 88-89
July 5, 1787 Het bedragen der lading file 2610, folio 89
July 5, 1787 Sterkte der manschappen file 2610, folio 89